Lönekaos

Sjukskrivna fick fel lön – måste betala tillbaka

sjuk-pengar

Trots protester från medarbetare går kommunen vidare med det nya lönesystemet som leder till dubbel dokumentation och felaktiga löneutbetalningar. Nu anmäler facken arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

Det var för cirka ett år sedan som Norrtälje kommun gick över till ett system för tidrapportering där medarbetare ska fylla i tidrapporter i förväg. De ska alltså tala om hur mycket de ska jobba i början av varje månad, innan de i praktiken vet hur mycket de kommer att jobba, i stället för i slutet av månaden.

För skolverksamheterna innebär det utöver saker som sjukdom eller VAB att exempelvis yngre barn som hämtas av vårdnadshavare senare än planerat och andra situationer som leder till övertid skapar behov att justera tiden i efterhand.

– Det blir två parallella system. Först ska vi berätta hur mycket vi tror att vi kommer att jobba, sedan måste vi hålla koll på timmarna i praktiken för att i slutet av månaden jämföra och se om det stämmer överens eller måste justeras. Det blir mängder med extra administration, säger Stellan Armandsson, Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud i Norrtälje.

Det nya systemet har bland annat lett till att felaktiga löner har betalats ut till personer som varit sjukskrivna och därmed blivit återbetalningsskyldiga i efterhand.

– Under pandemin har det hänt att folk varit hemma längre perioder, då blir det ju en hel del pengar som skiljer, säger Stellan Armandsson.

Från kommunledningens sida tonar man ner problemen och menar att det handlar om individuella misstag snarare än brister med själva systemet.

– I de allra flesta fall handlar uppkomna löneskulder om att verksamheternas rutiner behöver ses över. Långtidsfrånvaro läggs inte in i tid och godkänns heller inte i tid. Om inte rutiner fungerar spelar det ingen roll vilket lönesystem man har. Systemet kan inte veta om någon är frånvarande om inte informationen läggs in av någon, säger Robert Wikgren, kommunens HR-direktör.

Både lärare och skolledare menar att upplägget är dåligt lämpat för utbildningsverksamhet och leder till fler fel och mer administration. Bör inte den kritiken tas på allvar?

– Vi tar kritiken på allvar och det är därför en mängd förbättringar är på gång. Leverantören jobbar aktivt med att förbättra systemet, säger Robert Wikgren.

Efter att förgäves ha försökt förmå kommunledningen att frångå det nya systemet har både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans med Sveriges skolledare, Kommunal och Vision anmält kommunen till Arbetsmiljöverket.

Kommentera