Annons
Ylva Pettersson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Publicerad 23 juni 2019

Relaterat

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Förra måndagen klubbades Skaras nya kommunbudget för 2020 igenom, men beslutet var inte okontroversiellt. I budgeten står det bland annat att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsförlagd tid. Något som förvaltningschefen Jonny Palmkvist menar är detaljstyrning och som fick honom att säga upp sig.

– Rektorn ska få ansvara och besluta om sin egen organisation – och jag tycker att man utmanar rektorns autonomitet i för hög grad i den här budgeten. Att reglera arbetstid är något som rektorn ska göra, både till innehåll och till plats, säger Jonny Palmkvist.

Jonny PalmkvistFörutom skrivningarna kring arbetsplatsförlagd tid är han också kritisk mot formuleringen kring att ”lärare ska övergå till att arbeta i basgrupper med flerlärarsystem”.

– Den typen av organisation hävdar jag är rektorernas mandat, säger Jonny Palmkvist.

Och han är inte ensam om sina åsikter. Innan budgeten klubbades igenom skickade samtliga rektorer en skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där de uttrycker sin oro för att politikerna ”går förbi Barn- och utbildningsnämnden och detaljstyr verksamheten”. Vidare skriver rektorerna att deras oro i första hand handlar om de förändringar i arbetstid och arbetssätt som ”beslutas över huvudet på skolledare”.

– När jag fick se den skrivelse som rektorerna i vår förvaltning lämnat in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter, så konstaterar jag att jag är helt enig med dem. Då kom jag fram till att jag nog inte är rätt person att leda den här förvaltningen.

Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid.

Men många lärare är positiva. Sune Strömberg som är lärare och lokalombud på Katedralskolan i Skara är av dem.

– Den fastslår att reglerad tid inte är arbetsplatsbunden och då öppnar det för en förhandling med arbetsgivaren som jag tycker är positiv för lärarnas villkor. Det funkar inte att vi ska sitta ner 35 timmar på arbetsplatsen varje vecka och så får man en arbetstopp som är 100 timmar på två veckor.

Han hoppas att budgeten ska leda till att lärare och rektorer kan känna mer tillit för varandra.

– Vårt avtal pratar väldigt mycket om just tillit. Ändå tror jag att man har känt ett kontrollbehov snarare än en tillit från rektorernas sida. Den här budgeten gör att man inte känner sig misstrodd när man går hem och gör en arbetsuppgift som lärare, säger Sune Strömberg.

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M) ser också skrivningarna som ett sätt att förverkliga avtalet.

– Där var alla parter överens om att en utvecklad skola måste bygga på tillit till professionen. Jag är övertygad om att professionen är bäst på att planera och utöva sitt yrke och att då ge så stor frihet som möjligt till professionen är ju egentligen en självklarhet. Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid, säger Ylva Pettersson.

Ni skriver att: ”Det kvalitetsinriktade och tillitsbaserade arbetssättet kräver att Skara kommun som arbetsgivare inte behandlar reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt ut i lärande i våra skolor.”

Varför kändes det så viktigt att skriva ut det så här tydligt?

– För att i fullmäktige ska man fatta beslut som är av principiell vikt och det menar jag att detta är. Dessutom är det ett sätt att förverkliga skrivningarna om tillit och professionell frihet, så jag hoppas att fler kommuner följer efter. Vi menar att man inte ska styra över var någon ska sitta när den exempelvis rättar ett prov, utan det här måste ske i förtroende mellan lärare och rektorer. Det mandatet ville vi vara jättetydliga med att ge.

I hennes tycke gynnar skrivningarna också rektorerna. 

– Vi ser det som ett starkare mandat till våra skolledare att de inte ska behöva vara administratörer till sin personal utan istället kunna vara pedagogiska ledare. Att jobba mer med innehållet och mindre med administration.

Formuleringen blev ju väldigt omdebatterad på skolledarnivå och skolchefen valde att säga upp sig. Varför tror du att det här blev så kontroversiellt?

– Jag tror att det hör ihop med rektorers mycket pressade arbetssituation. Vi vet att rektorer idag har en tung arbetsbelastning, ett mycket stort ansvar och ofta en ganska tuff budgetram. Utifrån de förutsättningarna är det ganska naturligt att man får ett behov av sådant som är lätt att kontrollera, till exempel att jobba med att se till att man får ut en arbetsplatsförlagd tid – det är mätbart och enkelt att kontrollera. Det är jättebegripligt, säger Ylva Pettersson.

I den pressade situationen kan rektorerna känna att det här blir en extra påfrestning, tror Ylva Pettersson.

– Om en lärare har planeringstid i två timmar, men samtidigt har socialt ansvar och lite rastvaktsfunktion – så ser det ut som två timmar i lärarens arbetstid men de facto gör läraren två saker samtidigt. Genomför lärarna sin planeringstid någon annanstans kan den inte rastvakta samtidigt. För en rektor som har budgetansvar sitter man i det här skruvstädet med att få arbetstiden att räcka till för lärarna, men då måste vi som huvudmän hjälpa till med det ansvaret.

Du säger att många rektorer är pressade. Samtidigt har Skara ett underskott i barn- och utbildningsnämnden vilket gör att man måste se över antalet anställda och minska kostnaderna…

– Vi har ju ökat ramen över vad KPI-ökningen var, men det hjälper inte när statsbidragen samtidigt minskar. Men budgetsituationen innebär i ännu högre utsträckning att rektorer måste få jobba mer med pedagogik och mindre med administration. Det är mycket bättre att lärarna sköter planering och återrapportering och att rektorerna kan leda utifrån det, säger Ylva Pettersson.

Men Jonny Palmkvist delar inte bilden.

– Ökad professionell frihet för lärare är självklart bra. Men det innebär inte att politikerna ska styra över att reglera arbetstiden, det tycker inte jag hänger ihop. Uppföljning av elevers resultat och utvecklingsarbete är rektors ansvar enligt skollagen, fullt ut.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Annons
Annons

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons