Annons
Ylva Pettersson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Publicerad 23 juni 2019

Relaterat

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Förra måndagen klubbades Skaras nya kommunbudget för 2020 igenom, men beslutet var inte okontroversiellt. I budgeten står det bland annat att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsförlagd tid. Något som förvaltningschefen Jonny Palmkvist menar är detaljstyrning och som fick honom att säga upp sig.

– Rektorn ska få ansvara och besluta om sin egen organisation – och jag tycker att man utmanar rektorns autonomitet i för hög grad i den här budgeten. Att reglera arbetstid är något som rektorn ska göra, både till innehåll och till plats, säger Jonny Palmkvist.

Jonny PalmkvistFörutom skrivningarna kring arbetsplatsförlagd tid är han också kritisk mot formuleringen kring att ”lärare ska övergå till att arbeta i basgrupper med flerlärarsystem”.

– Den typen av organisation hävdar jag är rektorernas mandat, säger Jonny Palmkvist.

Och han är inte ensam om sina åsikter. Innan budgeten klubbades igenom skickade samtliga rektorer en skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där de uttrycker sin oro för att politikerna ”går förbi Barn- och utbildningsnämnden och detaljstyr verksamheten”. Vidare skriver rektorerna att deras oro i första hand handlar om de förändringar i arbetstid och arbetssätt som ”beslutas över huvudet på skolledare”.

– När jag fick se den skrivelse som rektorerna i vår förvaltning lämnat in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter, så konstaterar jag att jag är helt enig med dem. Då kom jag fram till att jag nog inte är rätt person att leda den här förvaltningen.

Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid.

Men många lärare är positiva. Sune Strömberg som är lärare och lokalombud på Katedralskolan i Skara är av dem.

– Den fastslår att reglerad tid inte är arbetsplatsbunden och då öppnar det för en förhandling med arbetsgivaren som jag tycker är positiv för lärarnas villkor. Det funkar inte att vi ska sitta ner 35 timmar på arbetsplatsen varje vecka och så får man en arbetstopp som är 100 timmar på två veckor.

Han hoppas att budgeten ska leda till att lärare och rektorer kan känna mer tillit för varandra.

– Vårt avtal pratar väldigt mycket om just tillit. Ändå tror jag att man har känt ett kontrollbehov snarare än en tillit från rektorernas sida. Den här budgeten gör att man inte känner sig misstrodd när man går hem och gör en arbetsuppgift som lärare, säger Sune Strömberg.

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M) ser också skrivningarna som ett sätt att förverkliga avtalet.

– Där var alla parter överens om att en utvecklad skola måste bygga på tillit till professionen. Jag är övertygad om att professionen är bäst på att planera och utöva sitt yrke och att då ge så stor frihet som möjligt till professionen är ju egentligen en självklarhet. Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid, säger Ylva Pettersson.

Ni skriver att: ”Det kvalitetsinriktade och tillitsbaserade arbetssättet kräver att Skara kommun som arbetsgivare inte behandlar reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt ut i lärande i våra skolor.”

Varför kändes det så viktigt att skriva ut det så här tydligt?

– För att i fullmäktige ska man fatta beslut som är av principiell vikt och det menar jag att detta är. Dessutom är det ett sätt att förverkliga skrivningarna om tillit och professionell frihet, så jag hoppas att fler kommuner följer efter. Vi menar att man inte ska styra över var någon ska sitta när den exempelvis rättar ett prov, utan det här måste ske i förtroende mellan lärare och rektorer. Det mandatet ville vi vara jättetydliga med att ge.

I hennes tycke gynnar skrivningarna också rektorerna. 

– Vi ser det som ett starkare mandat till våra skolledare att de inte ska behöva vara administratörer till sin personal utan istället kunna vara pedagogiska ledare. Att jobba mer med innehållet och mindre med administration.

Formuleringen blev ju väldigt omdebatterad på skolledarnivå och skolchefen valde att säga upp sig. Varför tror du att det här blev så kontroversiellt?

– Jag tror att det hör ihop med rektorers mycket pressade arbetssituation. Vi vet att rektorer idag har en tung arbetsbelastning, ett mycket stort ansvar och ofta en ganska tuff budgetram. Utifrån de förutsättningarna är det ganska naturligt att man får ett behov av sådant som är lätt att kontrollera, till exempel att jobba med att se till att man får ut en arbetsplatsförlagd tid – det är mätbart och enkelt att kontrollera. Det är jättebegripligt, säger Ylva Pettersson.

I den pressade situationen kan rektorerna känna att det här blir en extra påfrestning, tror Ylva Pettersson.

– Om en lärare har planeringstid i två timmar, men samtidigt har socialt ansvar och lite rastvaktsfunktion – så ser det ut som två timmar i lärarens arbetstid men de facto gör läraren två saker samtidigt. Genomför lärarna sin planeringstid någon annanstans kan den inte rastvakta samtidigt. För en rektor som har budgetansvar sitter man i det här skruvstädet med att få arbetstiden att räcka till för lärarna, men då måste vi som huvudmän hjälpa till med det ansvaret.

Du säger att många rektorer är pressade. Samtidigt har Skara ett underskott i barn- och utbildningsnämnden vilket gör att man måste se över antalet anställda och minska kostnaderna…

– Vi har ju ökat ramen över vad KPI-ökningen var, men det hjälper inte när statsbidragen samtidigt minskar. Men budgetsituationen innebär i ännu högre utsträckning att rektorer måste få jobba mer med pedagogik och mindre med administration. Det är mycket bättre att lärarna sköter planering och återrapportering och att rektorerna kan leda utifrån det, säger Ylva Pettersson.

Men Jonny Palmkvist delar inte bilden.

– Ökad professionell frihet för lärare är självklart bra. Men det innebär inte att politikerna ska styra över att reglera arbetstiden, det tycker inte jag hänger ihop. Uppföljning av elevers resultat och utvecklingsarbete är rektors ansvar enligt skollagen, fullt ut.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Storvretskolan

Så räddades problemskolan: ”Lever upp till lagen nu”

Botkyrka

Myndigheten var på plats på Storvretskolan i åtta månader – nu lever skolan upp till lagens krav.

Utredare i färsk rapport: ”Problem sopas under mattan”

Storvretskolan

Hur kunde situationen gå så långt? Det har oberoende utredare granskat.

Annons
Annons
Annons
Hot och våld mot lärare

Skyddsombudet: ”Våld mot lärare börjar redan i förskoleklass”

Arbetsmiljö

Irene Ziverts, huvudskyddsombud för LR i Stockholm, upplever att våldet mot lärare har gått ner i åldrarna.

Likvärdighet

Prisade föreningen Tamam: ”Vi jobbar för vänskap utan gränser”

Likvärdighet

De vill göra skolungdomar till aktiva samhällsmedborgare. Nu får Tamam Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris. 

Annons
Annons
BEO-anmälde läraren

Kritiserade fallet med BEO-anmälde läraren prövas i HD

Lärarbefogenheter

Det uppmärksammade fallet där en lärare lyfte en elev med NPF-diagnos har nu drivits hela vägen till Högsta Domstolen som tar upp ärendet.

Annons

Lärare vann i rätten – ändå kräver BEO skadestånd

Lärarbefogenheter

Läraren som ingrep fysiskt mot en stökig elev har friats i såväl tingsrätt som hovrätt, men BEO fortsätter att driva frågan om skadestånd till eleven.

BEO-anmälde läraren berättar: ”Ingen vill utsätta sig i onödan”

Lärares befogenheter

Läraren som ingrep mot en elev och anmäldes av BEO berättar själv om händelsen för Skolvärlden.

Skolmarschen

Här möter Anna Ekström personerna bakom Skolmarschen: ”Jag är bekymrad”

Nedskärningar

Här möts Skolmarschens initiativtagare och Anna Ekström för att diskutera nedskärningarna i skolan.

Ny i yrket

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Ny i yrket

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 

Arbetsmiljö

Fuktskadad skola fick stänga igen: ”Halva personalen mår dåligt”

Arbetsmiljö

Andningssvårigheter, torra ögon och eksem. Den dåliga luften på särskolan i Lysekil har fått skyddsombudet att stänga verksamheten. 

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Andria Zafirakou fick många erbjudanden efter Global Teacher Prize men har valt att jobba kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Kritik mot AcadeMedia

Efter kritiken: ”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons