Annons
Ylva Pettersson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Publicerad 23 juni 2019

Relaterat

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Förra måndagen klubbades Skaras nya kommunbudget för 2020 igenom, men beslutet var inte okontroversiellt. I budgeten står det bland annat att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsförlagd tid. Något som förvaltningschefen Jonny Palmkvist menar är detaljstyrning och som fick honom att säga upp sig.

– Rektorn ska få ansvara och besluta om sin egen organisation – och jag tycker att man utmanar rektorns autonomitet i för hög grad i den här budgeten. Att reglera arbetstid är något som rektorn ska göra, både till innehåll och till plats, säger Jonny Palmkvist.

Jonny PalmkvistFörutom skrivningarna kring arbetsplatsförlagd tid är han också kritisk mot formuleringen kring att ”lärare ska övergå till att arbeta i basgrupper med flerlärarsystem”.

– Den typen av organisation hävdar jag är rektorernas mandat, säger Jonny Palmkvist.

Och han är inte ensam om sina åsikter. Innan budgeten klubbades igenom skickade samtliga rektorer en skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där de uttrycker sin oro för att politikerna ”går förbi Barn- och utbildningsnämnden och detaljstyr verksamheten”. Vidare skriver rektorerna att deras oro i första hand handlar om de förändringar i arbetstid och arbetssätt som ”beslutas över huvudet på skolledare”.

– När jag fick se den skrivelse som rektorerna i vår förvaltning lämnat in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter, så konstaterar jag att jag är helt enig med dem. Då kom jag fram till att jag nog inte är rätt person att leda den här förvaltningen.

Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid.

Men många lärare är positiva. Sune Strömberg som är lärare och lokalombud på Katedralskolan i Skara är av dem.

– Den fastslår att reglerad tid inte är arbetsplatsbunden och då öppnar det för en förhandling med arbetsgivaren som jag tycker är positiv för lärarnas villkor. Det funkar inte att vi ska sitta ner 35 timmar på arbetsplatsen varje vecka och så får man en arbetstopp som är 100 timmar på två veckor.

Han hoppas att budgeten ska leda till att lärare och rektorer kan känna mer tillit för varandra.

– Vårt avtal pratar väldigt mycket om just tillit. Ändå tror jag att man har känt ett kontrollbehov snarare än en tillit från rektorernas sida. Den här budgeten gör att man inte känner sig misstrodd när man går hem och gör en arbetsuppgift som lärare, säger Sune Strömberg.

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M) ser också skrivningarna som ett sätt att förverkliga avtalet.

– Där var alla parter överens om att en utvecklad skola måste bygga på tillit till professionen. Jag är övertygad om att professionen är bäst på att planera och utöva sitt yrke och att då ge så stor frihet som möjligt till professionen är ju egentligen en självklarhet. Avtalet säger tydligt att det är reglerad arbetstid som gäller och då ska vi inte behålla arbetsplatsförlagd tid, säger Ylva Pettersson.

Ni skriver att: ”Det kvalitetsinriktade och tillitsbaserade arbetssättet kräver att Skara kommun som arbetsgivare inte behandlar reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Professionell frihet är de ledord som ger bäst effekt ut i lärande i våra skolor.”

Varför kändes det så viktigt att skriva ut det så här tydligt?

– För att i fullmäktige ska man fatta beslut som är av principiell vikt och det menar jag att detta är. Dessutom är det ett sätt att förverkliga skrivningarna om tillit och professionell frihet, så jag hoppas att fler kommuner följer efter. Vi menar att man inte ska styra över var någon ska sitta när den exempelvis rättar ett prov, utan det här måste ske i förtroende mellan lärare och rektorer. Det mandatet ville vi vara jättetydliga med att ge.

I hennes tycke gynnar skrivningarna också rektorerna. 

– Vi ser det som ett starkare mandat till våra skolledare att de inte ska behöva vara administratörer till sin personal utan istället kunna vara pedagogiska ledare. Att jobba mer med innehållet och mindre med administration.

Formuleringen blev ju väldigt omdebatterad på skolledarnivå och skolchefen valde att säga upp sig. Varför tror du att det här blev så kontroversiellt?

– Jag tror att det hör ihop med rektorers mycket pressade arbetssituation. Vi vet att rektorer idag har en tung arbetsbelastning, ett mycket stort ansvar och ofta en ganska tuff budgetram. Utifrån de förutsättningarna är det ganska naturligt att man får ett behov av sådant som är lätt att kontrollera, till exempel att jobba med att se till att man får ut en arbetsplatsförlagd tid – det är mätbart och enkelt att kontrollera. Det är jättebegripligt, säger Ylva Pettersson.

I den pressade situationen kan rektorerna känna att det här blir en extra påfrestning, tror Ylva Pettersson.

– Om en lärare har planeringstid i två timmar, men samtidigt har socialt ansvar och lite rastvaktsfunktion – så ser det ut som två timmar i lärarens arbetstid men de facto gör läraren två saker samtidigt. Genomför lärarna sin planeringstid någon annanstans kan den inte rastvakta samtidigt. För en rektor som har budgetansvar sitter man i det här skruvstädet med att få arbetstiden att räcka till för lärarna, men då måste vi som huvudmän hjälpa till med det ansvaret.

Du säger att många rektorer är pressade. Samtidigt har Skara ett underskott i barn- och utbildningsnämnden vilket gör att man måste se över antalet anställda och minska kostnaderna…

– Vi har ju ökat ramen över vad KPI-ökningen var, men det hjälper inte när statsbidragen samtidigt minskar. Men budgetsituationen innebär i ännu högre utsträckning att rektorer måste få jobba mer med pedagogik och mindre med administration. Det är mycket bättre att lärarna sköter planering och återrapportering och att rektorerna kan leda utifrån det, säger Ylva Pettersson.

Men Jonny Palmkvist delar inte bilden.

– Ökad professionell frihet för lärare är självklart bra. Men det innebär inte att politikerna ska styra över att reglera arbetstiden, det tycker inte jag hänger ihop. Uppföljning av elevers resultat och utvecklingsarbete är rektors ansvar enligt skollagen, fullt ut.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”

Fackligt 

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

Annons
Annons
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Nedskärningar i skolan

Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav

Arbetsmiljö

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Annons
Annons
Annons

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Betyg

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Så stöttar du elever med språkstörning

Specialpedagogik

Vad är viktigast att tänka på som lärare när man undervisar en elev med språkstörning? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare
Annelie Westlund delar med sig av de viktigaste tipsen.

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons