Arbetsmiljö i Uppsala

Skarp kritik mot hög arbetsbelastning i Uppsala

Arbetsbelastningen för lärarna i Uppsala är fortfarande alltför hög. Det visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund efter ytterligare ett års förändringsarbete. Nu krävs kraftfulla åtgärder.
​– Det är ett väldigt allvarligt läge, säger Katarina Reineck, kommunföreningsordförande för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

Både LR och Uppsala kommun har de senaste åren konstaterat att de kommunanställda lärarna i Uppsala har en för hög arbetsbelastning. En medlemsundersökning, som Uppsala kommunförening av Lärarnas Riksförbund genomförde hösten 2013, visade tydligt lärarnas missnöje med arbetsbelastning, arbetsmiljöarbete och ledarskap.

Nu har en ny medlemsundersökning presenterats – med samma nedslående resultat.

– Vi kan konstatera att lärarna idag har samma uppfattning om sin arbetsbelastning. Vi har under drygt ett års tid haft ett samarbete med arbetsgivaren om att vidta åtgärder för att förändra arbetet, men de når inte ut i praktiken, säger Katarina Reineck.

Knappt 20 procent anser sig ha en rimlig arbetsbelastning, jämfört med 15 procent förra året. 60 procent upplever ofta negativ stress, jämfört med 69 procent förra året.

Samtidigt har nästan en fjärdedel av lärarna gått ned i arbetstid för att orka med arbetet.  Många är missnöjda med sin rektors förmåga att leda och motivera lärarna.

– Eleverna möter stressade lärare. Lärarna är överrepresenterade bland de som får depressionssjukdomar och går in i väggen, på att ha sömnbesvär som är arbetsrelaterade och att inte kunna släppa tankarna på arbete under sin fritid, säger Katarina Reineck.

– Vi vill att Uppsala kommun tar ett större arbetsmiljöansvar. Man säger åt sina chefer att göra handlingsplaner, men sedan ser man inte till kontinuerligt att de håller kvalitet och har någon verkningsgrad, säger Katarina Reineck.

Hon föreslår att avstämningar görs en gång i månaden i samverkansgrupperna på samtliga skolor. Avrapportering bör ske i något slags system där skolcheferna kan följa utvecklingen.

Det behövs också en instans som tar det samlande greppet om larm som kommer in från lärare, anser Katarina Reineck:

– Lärare har plikt enligt skollagen att säga till när elever inte når målen, men det finns ingen mottagare på andra sidan – annat än en penningpåse och den förfogar vi inte över. Jag skulle gärna se att man systematiserar det på skolorna så att elevhälsoteamen är den samlande instansen, säger hon.

LR har listat tretton krav på det fortsatta arbetet för att förbättra arbetsmiljöarbetet, arbetssituationen och ledarskapet.

– Vi kommer att yrka på åtgärder i de två samverkansgrupper som vi har kvar före jul, säger Katarina Reineck.

Rapporten kommer även att skickas till Arbetsmiljöverket, som en grund för den analys som verket planerar i Uppsala hösten 2015.

Kommentera