Vuxenutbildning

Skarp kritik mot inspektionerna av komvux: ”Saknas kompetens”

komvux fusk faksimiler

Skolvärlden kartlägger bilden av inspektionerna och utredningarna av komvux – därför kunde fusket fortsätta.

Ett kvitto på att allt är bra och att utbildningen löper på enligt avtal.
Eller ett bevis på att kommunernas kvalitetssäkring av komvux inte fungerar?
Åsikterna om Stockholms stads oanmälda besök på Bergstrands utbildningar den 23 februari går isär.

I januari varnade Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, i Skolvärlden för att Sveriges kommuner inte klarar av att kvalitetssäkra komvuxundervisning som lagts ut på privata entreprenörer – och att det leder till omfattande fusk.

I februari avslöjade Kalla Fakta betygsfusket på Bergstrands Utbildningar i Bromma.

Richard Huss var provanställd som lärare i trä och trädde fram i TV4 och erkände att han satt falska betyg.

Han berättar för Skolvärlden hur det gick till:

– Jag blev inkallad till rektor som sa att jag skulle sätta betyg på elever jag inte haft i kurser som jag inte undervisat i. Jag försökte protestera, men det var bara att gå in till rektorns fru som arbetade på expeditionen och få hjälp med att skriva in det digitalt. Det var snabba ryck, säger Richard Huss.

Men enligt lag får väl inte en obehörig yrkeslärare som inte är fast anställd sätta betyg själv? Borde du inte haft en behörig lärare eller en rektor som agerat mentor och granskat betygsunderlaget?

– Jag har i efterhand förstått att det nog borde ha varit så. Men i det här fallet fanns det ju heller inga faktiska betygsunderlag att granska, säger Richard Huss.

Centralt för att stävja fusk

Stockholms Stad har polisanmält Bergstrands Utbildningar och ärendet utreds av bedrägerisektionen.

Avtalet med Bergstrands går ut i juni, men det finns en option på förlängning i ett plus ett år.

– Det finns inga beslut fattade om vi kommer använda optionen eller ej, säger Anna Sundin som är verksamhetschef för Stockholm stads vuxenutbildning och ytterst ansvarig för kvalitet och kontroll.

Hon var själv med på det oanmälda besök där slutsatsen blev att undervisningen på Bergstrands byggutbildning bedrivs enligt avtal.

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik.

Professor Andreas Fejes kan inte uttala sig om kvalitéten på besöket.

– Däremot kan jag säga att det generellt är bra att det görs oanmälda besök. Jag tror att det är en central del i att stävja fusk inom sektorn, säger han.

Men det finns saker i systemet som måste förbättras, enligt professorn.

– De oanmälda besöken och inspektionerna måste även kopplas till rejäla sanktioner och andra konsekvenser som är kännbara för företagen ifall de inte sköter sig, säger Andreas Fejes.

Omvandlades till ren vinst

Per Kedland arbetade i 30 år som lärare på el- och teknikprogrammet på komvux och slog 2017 förgäves larm till Skolinspektionen och utbildningsdepartementet om fusk.

– Det handlade framför allt om praktiska moment som gjordes om till teori. På så sätt kunde pengar som skulle gå till undervisningsmaterial för eleverna istället omvandlas till ren vinst för företagen. Bortsett från det moraliskt förkastliga i att roffa åt sig dessa pengar är det ju också förenat med stor fara om det kommer ut exempelvis blivande elektriker som på sin praktik inte kan mäta ström, spänning och resistans eller göra enkla kopplingar, säger han.

Per Kedland har 30 års erfarenhet som lärare på el- och teknikprogrammet på komvux.

Per Kedland har gått igenom dokumentationen av det oanmälda besöket på Bergstrands och läser slutsatsen högt:

”Förvaltningens bedömning, utifrån den ögonblicksbild som framkommer vid ett oanmält besök, är att verksamheten bedrevs i enlighet med avtalet vid tidpunkten för besöket.”  Vad jag säger om det? Tja, om inte avtalet kräver mer än att det finns elever och lärare på plats…ja då är det illa.

Kan du utveckla det?

– Rapporten från Stockholms stads besök på Bergstrands är ett talande exempel på vad lite som kan komma fram av en inspektion som inte görs av inspektörer med kompetens inom respektive yrke. Det här besökets syfte var att kolla att utbildningen pågick och det gjorde den, men så mycket mer framkommer inte.

Yrkeskunnig kommer mer på djupet

Vad mer hade man kunnat få svar på?

– Visste inspektörerna vad de skulle titta efter och vad de skulle fråga för att kunna bedöma utbildningens kvalitet? Visste inspektörerna vilken utrustning och material som krävs för att man ska kunna ge utbildning i alla praktiska moment? Varför var det fyra elever som inte var ute på APL (praktik, reds anm) ännu? Saknas APL-platser eller var det inte dags för dem att gå ut på APL?

Men eleverna är ju nöjda?

– Att eleverna säger att de är nöjda är ju bra, men vad var de nöjda med? En yrkeskunnig inspektör kan komma mer på djupet genom att ställa rätt frågor och följdfrågor, säger Per Kedland.

Karina Uddén, förvaltningschef på Stockholms stad.

Skolvärlden har i tidigare intervjuer med förvaltningschefen på Stockholms stad, Karina Uddén, fått svaret att hon och hennes medarbetare helt enkelt måste lita på att den som säljer undervisning är mån om att göra ett bra jobb och är ärliga vid utvärderingar och betygssättning.

Införde intagningsstopp

Det är svårt att granska verksamheten och bedöma betygsunderlag i praktiska ämnen, särskilt när det gäller yrkesrelaterade moment. Finns det brister i dokumentationen är det snudd på omöjligt att kvalitetssäkra exempelvis betygssättningen.

– Långt innan polisanmälan tog vi till vår näst kraftigaste åtgärd; vi införde ett intagningsstopp på Bergstrands i Bromma. Och då fick vi uppfattningen att allt blev bättre och flöt på. Så uppgifterna i Kalla Fakta kom lite som en chock för oss alla, säger Karina Uddén.

Shahab Mesbah är kvalitetsansvarig på Bergstrands Utbildningar och tillförordnad vd.

– Vi gjorde fel på utbildningen i Bromma. Det fanns brister under hösten 2020 och våren 2021. Men vi har gjort ett omfattande arbete där för att förbättra. Jag uppskattar det oanmälda besöket. Det var inte bara Stockholm stad utan också Solna stad samt Täby kommun, som företräder alla kommuner i Norrvux, som slog fast att vi bedriver utbildning enligt avtal, säger han till Skolvärlden.

Hur skulle du ställa dig till att kommunerna kontrollerade mer i detalj hur yrkesutbildningen i Sverige sköts av privata aktörer – exempelvis att praktiska moment genomförs korrekt och att det finns rätt utrustning och kursmaterial?

– Vi ser positivt på externa besök och kontroller på både teoretiska och praktiska moment eftersom resultaten bidrar till utveckling av verksamheterna samt ger ett förtydligande om specifika kravställningar. Alla verksamheter ska klara en kontroll – både privata och kommunala, säger Shahab Mesbah.

”Seriösa och detaljerade besök”

Att konsekvenserna av covid-19 klingat av i samhället tror Bergstrands tillförordnade vd får effekt även på kvalitetssäkringen.

– Det är glädjande att vi är ur det värsta av pandemin som under en lång period försvårade både våra och huvudmännens möjligheter att göra regelbundna verksamhetsbesök, säger han.

De besök och inspektioner som gjorts det senaste halvåret kommenterar Shahab Mesbah så här:

– Vi upplever att de anmälda och oanmälda besök som huvudmännen gjort i våra verksamheter har varit seriösa och detaljerade. De har sedan hösten berört allt från kontroll av lokaler till auskultationer, samtal med elevgrupper, kontroll av betyg och bedömningar och mycket mer.

Han fortsätter:

– Det finns hos huvudmännen stor erfarenhet av yrkesutbildningar i form av rektorer, lärare och andra yrkesgrupper som tidigare arbetat direkt med yrkesutbildningar eller inom branscherna, och naturligtvis är det bara positivt om de vid behov vill utöka sin verktygslåda än mer, säger Shahab Mesbah.

Kommentera