bosse_trafikljus
Privata skolaktörer

”Skärp reglerna kring vem som får driva skola”

LR-ordförande Bo Jansson föreslår begränsningar av den fria etableringsrätten och vill se ett förbud mot utbildning på entreprenad.

I en debattartikel i Expressen presenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson ett antal förslag kring vilka krav som borde ställas på privata skolaktörer

– Det krävs ett helhetsgrepp på de regleringar och reformer som utreds för de privata aktörer som verkar inom skola, kommenterar Bo Jansson.

Bo Jansson skriver bland annat att skolpengen ska komma svenska skattebetalare till del och att det behövs regleringar om att överskott återinvesteras i verksamheten för att man ska kunna höja kvaliteten i den verksamhet som skolpengen är ämnad för.

Lärarnas Riksförbund presenterar i artikeln fem förslag på vad man anser behöver göras för att bringa ordning i den svenska skolan, både den fristående och den kommunala.

Det finns en överetablering på skolmarknaden och därför vill Lärarnas Riksförbund begränsa den fria etableringsrätten. Ett kommunalt veto löser inte problemen, menar man, utan man vill se en helhetssyn på nationell nivå över skoletableringar. Man vill också förbjuda utbildning på entreprenad eftersom man ser stora problem med den här typen av utbildningar framförallt inom Sfi, gymnasial yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Lärarnas Riksförbund föreslår också att det ska ställas skarpare krav på skolornas ekonomiska förutsättningar. I ansökan om att starta skola bör det tydligt framgå att det finns ett behov av skolan och att elevunderlaget räcker för att täcka verksamhetskostnaderna, skriver Bo Jansson i artikeln. Man vill att staten tar ett större ansvar för all skolverksamhet för att stärka likvärdigheten och att Skolinspektionen ska ha tillsyn och ansvar för godkännande av all utbildningsverksamhet

Slutligen vill Lärarnas Riksförbund se högre krav även på de kommunala huvudmännen. Ambitionen att höja kvaliteten på de fristående skolornas huvudmän bör följas av en ambitionshöjning att säkra kvalitén även bland de kommunala huvudmännen, skriver Bo Jansson.

– Alla aktörer som driver skolverksamhet och som brister i sitt huvudmannaskap, ska kunna sättas under någon form av tvångsförvaltning.

Kommentera