Arbetsmiljö

Skola anmäls: ”Rör sig om flera lärare”

foto_tina_johansson_emmaboda_bjurbäcksskolan

”Jag kan inte gå in på allt i det här, det finns fler frågor, eftersom jag inte vill skjuta varken mig själv eller någon annan i foten”, säger Ulf Gunnar Gunnarsson, LR:s huvudskyddsombud i Emmaboda.

| Foto: Tina Johansson

Utfrysningar, bristande samarbete och dåligt bemötande från skolledningen. Nu anmäler facken Emmaboda kommun till Arbetsmiljöverket med krav om åtgärder på Bjurbäcksskolan.
– Läget är naturligtvis allvarligt när vi skriver som vi gör i anmälan, säger Ulf Gunnar Gunnarsson, lokalt huvudskyddsombud för LR.

Ulf Gunnar Gunnarsson är lärare på kommunala Bjurbäcksskolan, åk 7–9, sedan fem år. Han berättar att problemen i den psykosociala arbetsmiljön pågått i drygt ett år. Det handlar om brister i hanteringen av kränkningsanmälningar och olika missförhållanden i arbetsmiljön.

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket skriver LR och Lärarförbundet att ”vi uppfattar att det finns allvarliga brister i arbetsmiljön på Bjurbäcksskolan 7–9. Dessa har sin grund i den psykosociala arbetsmiljön som skolledningen är ansvarig för. Bristerna avser bemötande, samarbete och arbetsledning från skolledningens sida. Dessutom stöttas inte personal i behov av stöd utan ses som en belastning för verksamheten. Dessa brister har inte åtgärdats korrekt från arbetsgivaren”.

”Inte taget ur luften”

– Läget är naturligtvis allvarligt när vi skriver som vi gör. Vi har verifikationer på detta så det är ingenting som tagits ur luften. När vi får problem så gör vi en KIA-anmälan, och en sådan är arbetsgivaren skyldig att utreda skyndsamt. Vi har gjort flera stycken och de har legat i flera månader utan åtgärd.

Ni beskriver ett dåligt bemötande och att personal i behov av stöd inte får det?

– Vi menar att vi har en förvaltning och skolledning som inte bemöter enskilda lärare korrekt. Det rör sig om flera lärare. Människor som är utsatta är alltid i behov av stöd, det ingår också i arbetsmiljön att det är arbetsgivarens ansvar att stötta den som känner sig sliten av olika skäl. Tar skolledningen inte det på allvar så leder det till sjukskrivningar, vilket vi haft en hel del av. Vi fackliga företrädare har varnat för det här under en längre tid men blivit negligerade.

I en intervju med Barometern säger Emmaboda kommuns bildningschef Lennart O Werner att signaler han fått är att en stor grupp i personalen inte känner igen sig eller står bakom det som tas upp i anmälan till Arbetsmiljöverket.  Det kommenterar Ulf Gunnar Gunnarsson så här:

”Svepande svar”

– Det här är ett sätt att göra saker och ting mindre än de är, och ett exempel på hur arbetsgivaren jobbar för att misstänkliggöra eller negligera förhållandena. Han tar inte det här på allvar och kommer med ett svepande svar. Det är ett stort antal personer som står bakom. Jag lyfte detta på LR:s årsmöte i mars och förklarade att jag kommer gå vidare om jag har årsmötets godkännande. Alla, ett tjugotal personer, ställde sig bakom.

Hur fungerar samarbetet mellan facket och Bjurbäcksskolans rektor/skolledning?

– Man kan säga att det varit en del gnissel. Vi har jobbat med skolledningen under lång tid och ibland är vissa saker svårare att diskutera.

Lennart O Werner däremot säger till Barometern att han uppfattar att man har en bra dialog på Bjurbäcksskolan och att det finns forum där frågor och förslag kan lyftas.

– Det är lagstiftat att det ska finnas forum. Vi har under lång tid lyft fackliga frågor men det är inte så lätt. Vi har exempelvis begärt att vi ska ha enkäter. En ville vi ha i höstas men den gjordes först i mars och vi har fortfarande inte sett svaren. Vi anser att den har förhalats, säger Ulf Gunnar Gunnarsson.

”Äpplen och päron”

Bildningschefen nämner också att enligt hans information har arbetsmiljön förbättrats efter pandemin och att fler är nöjda?

– Vi pratar om äpplen och päron. Under pandemin hade vi också svårt med att få det att fungera.

Vad hoppas ni få ut av er anmälan?

– Konkreta förslag på hur man tänker angripa de här problemen. Inte något svepande i stil med att vi har fått det bättre efter pandemin, för det är inget svar alls. Det är ett politikersvar han ger, att svara på någonting helt annat för att komma undan. Vi vill ha en handlingsplan för hur arbetsgivaren ska gå till väga med problemen. Jag kan inte gå in på allt i det här, det finns fler frågor, eftersom jag inte vill skjuta varken mig själv eller någon annan i foten.

Kan du säga något kring den allvarligaste punkten, att medarbetare blir utfrysta?

– Det är allvarligt. Risken när man inte har en bra arbetsmiljö är att det bildas grupperingar. Och de grupperingarna kan ha fördelar eller nackdelar. Det är lätt att hamna i kylan om man är kritisk till förvaltningen eller skolledningen, framför allt finns den risken om man kritiserar skolledningen.

Kommentera