nejtillkamera

Datainspektionen säger nej till kameror med ansiktsigenkänning i skolan.

Dataskydd 

Skola får böta för ansiktsigenkänning

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå registrerade närvaro med ansiktsigenkännande kameror. Integritetsintrång, säger Datainspektionen, och utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

För första gången utfärdar nu Datainspektionen en sanktionsavgift för brott mot reglerna i dataskyddsförordningen GDPR. Det handlar om Anderstorpsgymnasiet som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro – ett försök som Skolvärlden har skrivit om tidigare. Beslutet kommer att vara vägledande i liknande frågor i framtiden.

– Vi ser ett stort intresse från många skolor som vill använda sig av ansiktsigenkänning, och vi vill tydliggöra vad som gäller. Vi har i vår prövning kommit fram till att man inte får göra det, det strider mot dataskyddsförordningen, säger Ranja Bunni som är jurist på Datainspektionen och som deltagit i granskningen.

Formellt landar sanktionen på Skellefteå kommuns gymnasienämnd, som nu analyserar beslutet och ska fatta beslut om en eventuell överklagan.

– Det är ju aldrig kul att få sanktionsavgifter på sig, men jag blir väl egentligen inte så överraskad. Inte för att vi har misskött oss. Det här var ett litet projektet med få elever, som ställde upp frivilligt, under kort tid och med rigorös hantering av uppgifter. Men jag har stor respekt för att när vi pratar om biometrisk scanning är det en komplex etisk fråga, säger Anders Bergström, skolchef Skellefteå kommun.

Ni visste när ni gjorde det här att det rör sig om juridiskt obeprövad mark?

– Ja, det är därför vi gjorde det så noggrant och begränsat, säger Anders Bergström.

De personuppgifter som har registrerats av systemet är så kallad biometrisk data, i form av ansiktsbilder samt för- och efternamn. Uppgifterna har lagrats i en lokal dator utan internetuppkoppling inuti ett låst skåp, och uttryckliga godkännanden har inhämtats från vårdnadshavare och det har varit möjligt att avstå. Men det duger inte, enligt Datainspektionen.

– Biometriska uppgifter är så kallade känsliga uppgifter, och man ska alltid ha stöd i lagen för att hantera sådana. Det finns inte i det här fallet, säger Ranja Bunni på Datainspektionen.

Samtycke från vårdnadshavare räcker ju vid fotografering av elever i skolan. Varför är det här annorlunda?

– Samtycke ska inte användas i frågor som är kopplade till kärnverksamheten. Vanlig fotografering kan inte jämställas med närvarokontroll. Närvarohantering regleras i skollagen, det finns skyldighet att vara med på det, och det finns kopplingar till CSN. Det gör att eleverna är i beroendeställning och då fungerar inte samtycke.

Skellefteå kommuns gymnasienämnd har tre veckor på sig att komma in med en överklagan.

– Vi tittar på det. Mer vill jag inte säga nu, det är nämndens beslut. Men hittar vi metoder som gör att det blir enklare för mina medarbetare så vill vi se om vi kan använda dem, säger Anders Bergström.

Kommentera