lista

Kravlistan till lärarna på Sjumilaskolan.

Arbetsmiljö

Skola möter kris med kravlista på lärarna

En lista med 33 uppgifter – allt från att du ska vara klassföreståndare till att du ska stänga fönstret i klassrummet. Den har lärare på Sjumilaskolan i Göteborg fått skriva under – om de vill jobba kvar.

Göteborg riskerar mångmiljonböter

Totalt riskerar Göteborgs kommun att få betala drygt 7 miljoner kronor i böter för allvarliga brister i kommunens skolor.

Under 2015 och 2016 har Skolinspektionen granskat Göteborgs skolor. Myndigheten har visat på brister som behöver åtgärdas, både på kommun- och skolnivå.

Övriga skolor som krävs på vite är Burgårdens Utbildningscentrum, Lövgärdesskolan, Sannaskolan, och Svartedalsskolan 4-9.

Gunnar Valinder, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Göteborg, har krävt förhandling kring det som rektorn på Sjumilaskolan, Hamid Zafar, kallar en uppdragsbeskrivning.

– Ingen av uppgifterna är kontroversiella. Men vad är den juridiska effekten av att man har undertecknat listan? Vad händer om jag glömmer stänga fönstret och har skrivit under? Det finns en hotbild bakom också, säger Gunnar Valinder.

Sju lärare slutade i samband med att listan infördes. I maj krävde Gunnar Valinder att omflyttningarna skulle upphöra.

Listan är en del av ett förbättringsarbete som sker efter skarp kritik från Skolinspektionen efter tillsyn i januari och maj. Göteborgs kommun riskerar totalt två miljoner kronor i böter, enbart för Sjumilaskolan.

Kritiken handlar bland annat om stökig och otrygg studiemiljö och allvarliga brister i särskilt stöd.

– Kritiken från Skolinspektionen berör alla på skolan, uppdraget ska bli tydligt och man fick ta ställning till om det här är något man vill jobba vidare med, eller om man vill söka någon annanstans, säger rektor Hamid Zafar.

Han förstår inte varför Lärarnas Riksförbund reagerar.

– Handlingsplanen formulerar vårt arbete på skolan, den fungerar som en tydlighet och inget annat. Vi hade en bra dialog med lärarfacken och de godkände innehållet. Inget är väsensskilt från det man gör till vardags. Det står ingenstans att man ska moppa klassrummet, säger han.

Gunnar Valinder är också kritisk till att förbättringsarbetet hamnar på lärarna snarare än skolledningen.

– De som jobbar kvar jobbar med hela konceptet, inte bara utifrån uppdragsbeskrivningen, den är olika för olika professioner, säger Hamid Zafar.

– Så klart att vi önskar att det ska bli bra på Sjumilaskolan, men jag vet inte om det här är vägen. Det är säkert lärare som har misskött sitt jobb, men jag gillar inte sättet. Man måste komma överens om saker, säger Gunnar Valinder.

Kommentera