carinahellstrom
DEBATT

”Skolan behöver ett nytt skolämne”

DEBATT "Jag tänker mig ett helt nytt obligatoriskt skolämne, från och med lågstadiet till sista året på gymnasiet, med fokus på människan och våra livsvillkor. Det behöver bli fundamentet i en ny skola och ett samhälle där hänsyn och etik är självklara grunder, där de vuxna i skolan förstår, och tar sitt fulla ansvar", skriver Carina Hellström, överläkare och specialist i psykiatri.

Sjukvårdskonsumtionen är hög i Sverige och starkt kopplad till både förväntningar och upplevda behov. Vi styrs av våra känslor och ofta, i detta fall – vår okunnighet. Feltolkningar kan leda oss i en labyrint av missförstånd och misstag. Vi överdriver hotet, eller så underskattar vi det och blundar för det uppenbara. Sjukvårdspersonal kan känna att många söker ”i onödan”.  Men patienterna gör bara vad de måste. När man inte förstår vad som händer med kroppen eller psyket, då måste man få stilla sin oro eller helt enkelt få den hjälp man befarar att man är i akut behov av. Att vänta ett dygn på akutmottagningen känns som en livräddning, ingen vill ju dö i förtid, i onödan.

Sjukvården är tungt belastad med nedskärningar och arbetsmiljöförsämringar på alla plan, när sjukvården blivit ett produktionsbolag. Någon framförhållning går inte att ha och patienterna far illa. Och när politiker ställer sjukvården med kniven mot penningpungen (den smärtan skulle ingen klinikledning uthärda) då är det pengarna som gäller!

Patienterna saknar viktiga kunskaper om sin egen kropp, sina beteenden och mentala reaktioner. Vidskepligheten har blivit en affärsidé, och i stället för egen kunskap kräver man gudomlig perfektion av sjukvården. Då är det lätt att känna sig förolämpad om man inte får som man vill eller något går fel. Svenskar i välfärden mår dåligt i internationella jämförelser, och många av våra ungdomar utvecklar ett allt våldsammare beteende, mot sig själva eller andra.  Självmorden ökar, mord och dråp sker öppet medan samhället står handfallet.

Men samhället har ett stort ansvar och ska stå för det. Skolan måste mogna och se vilka enorma resurser den faktiskt har – den når varenda unge i hela Sverige! Barn är intresserade och nyfikna av naturen men de behöver de vuxnas engagemang och ansvar, de behöver beröm och trygga livsvillkor. Barnen är också lösningen!

Jag tänker mig ett helt nytt obligatoriskt skolämne, från och med lågstadiet till sista året på gymnasiet, med fokus på människan och våra livsvillkor. Det behöver bli fundamentet i en ny skola och ett samhälle där hänsyn och etik är självklara grunder, där de vuxna i skolan förstår, och tar sitt fulla ansvar. Skolan ska vara en trygg och rolig plats även för de (ännu så länge) utsatta och svikna.  Människan blir det hon får – så ge alla barn en trygg och stimulerande skoltid. Ge dem äntligen de kunskaper de behöver för att utveckla ett värdigt liv och ett gott samhälle, med kapabla, fredliga och insiktsfulla medborgare som tar ansvar både för helheten och för delarna.

Varenda grundskoleelev måste veta vad som händer inne i skallen på en person som utsatts för våld mot huvudet och vilka konsekvenser dessa skador kan få för personens resterande liv, och vad det kostar samhället (vad kunde vi ha använt pengarna till istället?). De behöver användbara kunskaper om våra vanligaste sjukdomar och skador, om hur kroppens organ fungerar och samverkar till att upprätthålla liv och hälsa. De måste få veta vad stress är och vad det kan bero på. De måste veta om de vanligaste mentala sjukdomarna, så att de själva förstår sammanhangen och kan söka hjälp om de får symtom. Ångest och depression, vanliga och plågsamma, drabbar ofta ungdomar och kan leda till självmord. Hur vet man att man drabbats? Hur kan man skydda sig själv och andra och hur får man hjälp? Listan på viktiga kunskaper om livet kan bli hur lång som helst!

En trött skola behöver hitta nya vägar. Lärarna behöver träna empati – precis som sina elever – och uppmärksamt individualisera stöd och hjälp och ge barn som far illa, den trygghet de behöver på skolan. Men det blir ett lätt ämne att undervisa i! Alla barn längtar efter kunskap om sig själva och livets villkor och alla får ständigt nya erfarenheter att bygga nya kunskaper på.

Vi måste ta ett radikalt grepp, ju förr desto billigare!

Carina Hellström
Överläkare, specialist i psykiatri
Leg. Psykoterapeut

Kommentera