internet712
Elever och internet

Skolan brister i det digitala

Nära sju av tio elever uppger att man sällan eller aldrig pratar i skolan om hur man skyddar sig från mobbning på nätet. Det är en av bristerna i skolan vad gäller förmedlande av digitala färdigheter, enligt rapport från Internetstiftelsen.

Eleverna och internet 2015

”Eleverna och internet” är en årlig rapport som visar hur elever använder internet i skolan och på fritiden. Den genomförs av Internetstiftelsen. 

Populära sociala nätverk bland elever, enligt undersökningen:

  • Facebook används mest bland gymnasieelever.
  • Instagram är populärast på mellanstadiet (64%) och högstadiet (71%) medan Snapchat är vanligast bland gymnasieeleverna (80%).
  • Användningen av Youtube och Instagram ökar i alla åldrar.

Källa: Internetstiftelsen

Läs hela rapporten digitalt här

Ständig uppkoppling blir allt vanligare bland landets barn och ungdomar, visar en ny rapport från Internetstiftelsen.

Nio av tio lågstadieelever använder internet varje vecka och i princip alla mellanstadie- och gymnasieelever har internet i hemmet samt tillgång till egen smart mobil.

Enligt rapporten brister landets skolor vad gäller att prata om källkritik och hur eleverna ska skydda sig mot mobbning och kränkningar på nätet. 52 procent av de tillfrågade eleverna i åldern 11–16 år uppger att man sällan eller aldrig pratar om förstnämnda frågan i skolan, respektive 66 procent att man sällan eller aldrig pratar om sistnämnda.

Internetstiftelsen menar att digitala verktyg fortsatt ofta används på fel sätt i skolan, det vill säga främst till att söka information och kontrollera fakta.

– I skolan används internet allt för ofta som ett uppslagsverk, inte ett verktyg för kommunikation och skapande. Våra barn lämnas till att på fritiden och med hjälp av föräldrar och kamrater lära sig hantera och utveckla kunskaper om internet. Skolan måste ta ett större ansvar för att förbereda dagens barn och ungdomar inför framtidens digitala samhälle. Till exempel genom att lära ut källkritik, nätikett och hur man skapar sitt eget innehåll på nätet, säger Kristina Alexanderson som är chef för IIS skolsatsningar, i ett pressmeddelande.

På fritiden sysslar eleverna främst med sociala nätverk, musik och film på sina digitala plattformar. 

Kommentera