Arbetsmiljö

Skolan dånar som en finlandsbåt – ”Det är naturligtvis inte bra”

Rektorn gör 3–4 felanmälningar i veckan.

skola-skortsten

Dånande fläktar, avloppsstank, lokalbrist och sprickor huset. Det är bara några av problem rektor Helena Calissendorff beskriver.

Dånande fläktar, avloppsstank, lokalbrist och sprickor i väggar och tak.
Det är bara några av arbetsmiljöproblemen som får rektor Helena Calissendorff att beskriva situationen som ohållbar.

Historien känns igen: Det som skulle bli en temporär lösning på ett lokalproblem är fortfarande i bruk flera år senare. Personal och elever på Kyrkskolan i Möklinta utanför Sala, och framför allt den gamla Åsgården som används av mellanstadiet, har levt med stora brister i arbetsmiljön i över fem års tid, i väntan på en nybyggnation som aldrig tycks komma i gång. Tills vidare används en handikapptoalett som studierum.

Rektor Helena Calissendorff berättar för lokaltidningen Sala Allehanda att det görs 3–4 felanmälningar av skolans inne- och utemiljö varje vecka.

– Arbetsmiljön är utan dess like. Den är under all kritik för elever, pedagoger, all personal. Att byggnaden är i dåligt skick påtalar man varje gång man gör en felanmälan. De kommer ut fixar och trixar lite men problemen kvarstår. Byggnaden är gammal, systemen och rören med. Allting! Klart det inte fungerar som det ska, säger hon till tidningen.

Leder till hälsobesvär

Dålig ventilation är ett stort problem som enligt rektorn leder till torra slemhinnor i halsen och näsan, torra ögon, huvudvärk och problem med rösten. För att försöka mildra besvären har kommunen ställt ut elva stycken luftrenare i Åsgården. Ljudet från dem jämförs av elever och lärare med en finlandsfärja.

– I fem och ett halvt år har de varit ute och rest, säger Helena Calissendorff som inte begriper hur arbetsgivaren kan låta det fortgå.

– Nej! Jag vet inte vad det är. Vi gör felanmälan och de kommer ut och tittar och sätter dit lite luftrenare. Men det fungerar ändå inte. Då byts det filter. Vi har en målsättning att alla ska nå så långt som möjligt i skolan och klara sina betyg, men har man en arbetsmiljö som påverkar hur undervisningssituationen ser ut, då är det svårt.

Nu överväger hon att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Men någonstans blir man van. Det är faran att man anpassar det så mycket så man bara tycker att det är som det är, säger hon.

Bengt Larsson, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sala, medger att lokalerna inte är bra.

– Det är jätteviktigt att det här nybygget och upprustningen kommer i gång. Det kommer det att göra. Det är synd att det har tagit så lång tid innan det kom i gång, säger han till Sala Allehanda.

Flytt innan flytten planeras till hösten

På frågan om det är okej att det låter som en finlandsfärja och att eleverna använder en handikapptoalett som studierum svarar han:

– Nej, det är naturligtvis inte bra. Nu har tydligen det … Det var i alla fall ingen verksamhet där när vi var där, och det har inte skett så ofta.

I höst ska personal och elever få flytta till nya temporära lokaler, i väntan på den nya skolbyggnaden som ska stå klar vid årskiftet 2023–2024.

­– Det kommer bli jättebra när vi kommer in i modulerna. Då blir alla på ett och samma ställe. Man kan tycka att det är oroväckande att det känns bra att flytta in i moduler, men i det här läget är det så. För det finns ingenting som kan bli sämre, säger Helena Calissendorff.

Kommentera