Skolpolitik

Skolan första överenskommelsen

I helgen kom Miljöpartiet och Socialdemokraterna överens om skolpolitiken. Det är klart att det blir obligatorisk förskoleklass och obligatoriskt gymnasium, mindre klasser och högre lärarlöner. 

Det var inga överraskningar i (S) och (MP:s) överenskommelse om skolan. Båda partierna satte skolan högt i valrörelsen och många av reformförslagen var de överens om redan innan valet.

Enligt SVT ska nu lärarna få högre löner genom ökade statsbidrag och samtal med parterna. Men när en höjning kan vara på plats är ännu inte klart.

Partierna är också överens om att göra gymnasieskolan obligatorisk. Något som avgående utbildningsminister Jan Björklund ställer sig skeptisk till.

– Obligatoriskt gymnasium kommer att kraftigt öka utslagningen av ungdomar i den svenska skolan. I synnerhet med deras reform att alla ungdomar ska få läsa in högskolebehörighet. Det vore en olycklig väg att gå. Många ungdomar skulle få en krossad självkänsla, säger han till TT.

Miljöpartiets Gustav Fridolin menar å sin sida att obligatoriskt gymnasium ska råda bot på avhopp som gör det svårt att få ett jobb.

– Ska man ha ett jobb på dagens arbetsmarknad så kräver det att man har en gymnasiebehörighet. Då är det vår förbannade skyldighet att se till att alla får med sig den kunskapen in i vuxenlivet, säger MP-språkröret Gustav Fridolin till Aftonbladet, säger Gustav Fridolin till Aftonbladet.

Även förskoleklassen ska nu bli obligatorisk och dessutom är partierna överens om att barngrupperna ska bli mindre och att det ska anställas mer personal i skolan. Men när reformerna ska genomföras är ännu inte klart.

Kommentera