kvinna_it_digitalt_affarskvinna
Ny studie

Skolan kan höja kvinnors IT-intresse

Unga kvinnor uppfattar sina karriärmöjligheter inom IT som sämre än mäns. Men det kan skolan ändra på, enligt studie.

Nära varannan ung kvinna – 48 procent – uppfattar sin karriärmöjlighet inom IT som sämre än mäns. Det visar en ny undersökning om unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke.

Anledningen till att så få kvinnor arbetar inom IT är att branschen är för grabbig. Det uppger 26 procent av de tillfrågade. Dessutom uppger var femte att de inte skulle trivas i en så mansdominerande miljö.

– IT- och telekomsektorn har stor kompetensbrist och är tydligt mansdominerad. Kvinnor borde med andra ord vara hett eftertraktade. Men det är bara 27 procent av kvinnorna i undersökningen som anser att män och kvinnor har samma karriärmöjligheter inom IT och endast sex procent som tror att kvinnor har bättre karriärmöjligheter än män. Många unga kvinnor känner sig inte välkomna i branschen. Det är oroande, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence, som genomförde undersökningen, i ett pressmeddelande.

Skolan har ett stort ansvar i – och möjlighet till – att vända utvecklingen, och kan bli bättre på att främja kvinnors IT-intresse, enligt undersökningen. Till exempel en tidigare introduktion av IT i skolan, hade gjort kvinnor mer intresserade av att jobba i branschen, uppger nästan hälften av de tillfrågade.

Det är nämligen brist på uppmuntran till kvinnors tekniska intressen som är en av anledningarna till att så få kvinnor arbetar inom branschen. Endast omkring en tiondel av de som svarat i undersökningen anser att de fått lära sig mycket om IT i skolan.

Den riksomfattande undersökningen genomfördes i maj 2015. 1000 kvinnor mellan 16 och 30 år intervjuades genom Sifos webbpanel, på uppdrag av Internetstiftelsen i Sverige, Centric och Ericsson.

Arbete med rapporten och undersökningen genomfördes av Insight Intelligence tillsammans med Ylva Ulfsdotter Eriksson, filosofie doktor i sociologi på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Kommentera