klocka-kalender-810

Regeringen föreslår en återgång till stadieindelad timplan.

Timplan

Skolan på väg mot stadieindelad timplan

Regeringen föreslår en återgång till stadieindelad timplan.
– Det här är ett sätt att se till att alla får en mer likvärdig utbildning, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Detta är regeringens förslag
  • Stadieindelad timplan.
  • Mer matte – 105 timmar mer per år från och med sommaren 2019.
  • Teknik blir ett eget ämne.

Här hittar du regeringens förslag på stadieindelad timplan.

Alla elever ska få den undervisningstid de har rätt till. Det är en utgångspunkt i det förslag som regeringen nu skickar på remiss.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén

– Det är ett väldigt positivt förslag, det ser så olika ut. De hänvisar också till en rapport som Lärarnas Riksförbund gjorde 2012 som visar hur olika många timmar eleverna fått, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

En stadieindelad timplan fördelar undervisningen i ett ämne över låg-, mellan- och högstadium och ger varje elev ett minsta antal timmar i varje ämne.

En rejäl nedskärning av elevens val omfördelar 105 timmar från ämnet till matteundervisningen, med start 2019.

Men Åsa Fahlén är också glad över tekniksatsningen som regeringen utlyser. Ämnet ska få en egen minsta garanterad timplan.

– Det är jättebra, färre väljer yrkesprogrammen på gymnasiet och teknik är ett ämne som fångar unga elevers intresse. Kan vi behålla det kan vi öka intresset för yrkesutbildningar. Men det krävs stora insatser i form av fortbildning för lärarna, säger hon.

Liberalerna, i sin tur, yrkar på att riksdagen ska köra över regeringen:

– Det finns en majoritet som har sagt till regeringen att göra annat än de gör idag, det gäller framför allt matte och idrott, säger Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet.

Liberalerna står också för ökat antal matematiktimmar, men vill dra igång redan 2017, två år tidigare än regeringen.

– Det tar för lång tid. Vi har för stort kunskapstapp och ju längre tid vi dröjer, desto fler förlorar kunskap och det är olyckligt, säger Nylander.

Men Liberalerna är också kritiska till att Gustav Fridolin går emot riksdagen i fråga om skolidrotten.

– Det finns också en riksdagsmajoritet som har gett regeringen i uppdrag införa hundra timmar mer, det här går emot vad Fridolin själv har sagt, forskningen och vad riksdagen säger. Det är trippelt fel, säger Nylander.

Moderaterna är inne på samma spår, men adderar den extra undervisningstimme de vill se varje dag för elever på lågstadiet.

– Jag ser att vi behöver fler timmar, men i regeringens förslag finns inte en timme mer. Det är ett trolleri med tid där man inte tar fullt ansvar för att bygga ut svensk skola, säger Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson.

Kommentera