kamera klassrum

Gymnasieskolan i Skellefteå registrerade elever i strid mot GDPR. Bilden är en illustration.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Arbetsmiljö

Skolan registrerade närvaro med kamera – straffas med böter

Skolan använde en kamera med ansiktsigenkänning för att registrera elevernas närvaro.
Nu tvingas Skellefteå kommun betala böter för brott mot GDPR.

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå använde under 2018 och 2019 en kamera och ansiktsigenkänning för att notera elevnärvaron i klassrummen. Efter en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen, granskades ärendet och myndigheten kom fram till att gymnasienämnden i Skellefteå inte hanterat känsliga personuppgifter enligt GDPR.

Integritetsskyddsmyndigheten beslutade om en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

Gymnasienämnden valde att överklaga till förvaltningsrätten som gick helt på myndighetens linje. Förvaltningsrätten ansåg att ”det inte förelegat något giltigt samtycke på grund av den betydande ojämlikhet som råder mellan eleverna och nämnden”. I nästa instans, kammarrätten, blev utfallet detsamma och rätten fastställde den tidigare domen.

Det är oklart om gymnasienämnden kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Thomas Ekholm. Foto: Jessica Ekholm

Thomas Ekholm är föreningsombud för LR i Skellefteå, och dessutom anställd på den aktuella skolan.

– Som ett led i att utveckla digitaliseringen hade kommunen en idé om att testa digitala metoder som ansiktsigenkänning för att föra närvaro. Man hade även andra varianter, en tagg med blipp, säger han.

– Man tittade in i en kamera. Den tog inte en bild men läste av dina biometriska punkter i ansiktet, tror jag det heter. Registreringen lagrades endast lokalt på datorn i klassrummet. Det här var ett försök som pågick under en kortare tid.

Vad anser ni om förvaltningsrätternas domslut?

– Det vill vi inte kommentera utan det är arbetsgivarens ansvar att svara på.

Hur ser du på automatisk registrering av närvaro?

– Du skulle exempelvis kunna ha en klisterlapp med en QR-kod som scannas. Men om vi bortser från metoderna, att ta upp närvaro är en arbetsuppgift vi lärare skulle kunna tänka oss att vara utan. Det är en kringuppgift som inte tillför lärandet någonting utan enbart en administrativ uppgift som tar av vår tid.

Ställer sig LR positivt till ett system som underlättar för lärares arbete så länge det inte strider mot gällande lagstiftning?

– Ja helt klart, om det inte medför att lärarna får fler arbetsuppgifter som innebär att hålla koll på att tekniken fungerar.

Kommentera