Nedskärningar

Skolan ska höja kvaliteten – och spara 37 miljoner

LR: ”Många lärare är redan förtvivlande”

Skolan i Uddevalla kan tvingas spara 37 miljoner 2022.

Skolan i Uddevalla kan tvingas spara 37 miljoner 2022.

| Foto: Shutterstock

Skolan tvingas till kraftiga besparingar. Samtidigt vill politikerna att eleverna höjer sina kunskapsresultat, känner sig tryggare och har bättre studiero.
– Många lärare är redan förtvivlande över arbetsbelastningen, säger Gunnar Hermansson, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla.

Elevantalet ökar, rekryteringen av lärare försvåras och kostnader för provisoriska lokaler är fortsatt höga. Samtidigt behöver skolan i Uddevalla skära ned utgiftsramen ytterligare och spara runt 37 miljoner 2022, enligt Bohuslänningen. 

Gunnar Hermansson, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla, beskriver situationen som allvarligt.

– Processen har pågått i ett antal år, men nu har vi nått ett läge som är väldigt kritiskt. Vi ser och hör dagligen, framför allt från våra medlemmar i grundskolan, hur effektiviseringarna har slagit hårt och redan lett till ökade sjuktal och stress.

Han varnar även för att besparingarna gör att behöriga lärare söker sig bort från yrket.

– Istället för att vara en attraktiv arbetsgivare riskerar vi att förlora ännu mer kompetens. Vi har redan många nyutbildade lärare som upplever en frustration över att inte får rätt förutsättningar att klara jobbet, vilket i sin tur kommer att leda till en flykt från yrket och man får allmänt svårt att kompetensförsörja.

För att nå upp till sparkravet föreslås barngrupperna i förskolan bli större, samt att lärartätheten i fritidshem, grundskola och gymnasieskola sänks. Dessutom slopas 120 platser på vuxenskolans yrkesprogram och elevstödjande funktioner som drogförebyggande arbete, logoped och modersmålslärare i förskolan dras in. Enligt tjänstemännen bör politikerna prioritera den lagstyrda verksamheten för att undvika att kärnverksamheterna drabbas av besparingarna.

– Den är nummer ett. Den måste vi driva och kvalitetsmålen är vår skyldighet att upprätthålla. Utbildning handlar om att skapa de bästa förutsättningar som någonsin går att få. Allt annat är nummer två, även om det är viktigt att Uddevalla fortsätter att vara en attraktiv kommun att bo i och en attraktiv arbetsgivare, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) till Bohuslänningen.

Hur politikerna, parallellt med att skolans besparingar, ska kunna uppnå det uppsatta målet att eleverna ska höja sina kunskapsresultat, känna sig tryggare och ha bättre studiero ifrågasätts dock av lärarfacken.

– Det tyder på en stor brist på förståelse och respekt för situationen. Man är väldigt mån att prata om att måluppfyllelse och tryggheten måste öka, samtidigt som man med andra handen pekar på att vi måste genomföra med effektiviseringar och minska skolpeng och resurser, säger Gunnar Hermansson till Skolvärlden.

Utveckling under de senaste åren har gjort att oron inför skolans framtid ökat.

– I grund och botten handlar det om prioriteringar. Kanske är det dags att ta en ordentlig funderare på om kommunerna är i skick att klara skolan, som är otroligt viktigt utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Det här är inte unikt för Uddevalla, utan skolan är en nationell angelägenhet.

Han fortsätter:

– Det måste en förändring till stånd där skolans resurser inte skall malas en andra gång i den kommunala budgetprocessen. Det måste till förändringar i det kommunala självstyret kring denna punkt. Kommunpolitiker skall inte kunna prioritera bort elevers rätt till en bra utbildning, mot andra saker. Detta skall vara en nationell grundtrygghet för varje elev i den svenska skolan oavsett var man bor. Ur samma perspektiv bör man naturligtvis se till att vinstintressen försvinner från skolans värld.

En annan kommun som drabbats av kraftiga besparingar är Borås.

I veckan rapporterade P4 Sjuhärad att den senaste prognosen från grundskolenämnden visar att Borås grundskolor tillsammans behöver spara in 25 miljoner kronor under året. 8 av 10 skolor kommer enligt samma prognos att behöva dra ner på sina personalkostnader.

– Vi försöker hela tiden kompensera för de kostnadsökningar som vi har. När vi tittar på vår kommunfullmäktige budget nu senast så är skolan prioriterad i förhållande till många andra verksamheter i kommunen, men uppenbarligen är det inte tillräckligt, säger grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) till P4.