Blank directional road signs
Inför valet

”Skolan ska stärka kunskap och vilja att delta”

– Partierna är duktiga på att själva komma ut och berätta om sin politik, till exempel vill de komma till skolan och prata. Skolans roll kanske mer blir att granska och analysera det som sägs och tekniken gör ju också att informationen är tillgänglig hela tiden, säger en av gymnasielärarna, Per Nordstrand, i Skolvärldens enkät om hur skolan kan förbereda elever inför valet.

Per Nordstrand, gymnasielärare i samhällskunskap och geografi vid gymnasieskolan i Filipstad

Vad är skolans roll inför valet?
– Det är skolans uppgift – alltid, inte bara inför valet – att ge våra elever verktyg att ta ställning till politiken. Det här gör skolan jämt, men det blir förstås extra inför valet.

Hur kan skolan hjälpa elever att få information om olika partier?
– Partierna är duktiga på att själva komma ut och berätta om sin politik, till exempel vill de komma till skolan och prata. Skolans roll kanske mer blir att granska och analysera det som sägs. Tekniken gör ju också att informationen är tillgänglig hela tiden. Det kan handla om att vi tittar på debatter på nätet, eller att eleverna får i uppgift att analysera partiprogrammen som finns på de olika partiernas hemsidor.

Peppar det här eleverna att gå och rösta?
– Det är ju en sak som är svår att avgöra, det kan vi inte mäta. Men mitt intryck är att de tycker att det är viktigt. Det är en del av skolans uppdrag att få eleverna att förstå att det är viktigt att rösta. Att den politik som förs får sin legitimitet genom att folk faktiskt röstar.

Mårten Lundgren, lärare i religion, historia och tidigare samhällskunskap på Wijkmanska gymnasiet i Västerås

Vad är skolans roll inför valet?
– Det brukar vara samhällskunskapslärarna som tar ansvaret att se till att eleverna är förberedda, men alla elever har inte samhällskunskap under ett valår, så om skolan inte bjuder in politiker eller gör något allmänt arrangemang. Samtidigt har det blivit lite svårare att bjuda in politiker då det ställs krav på att alla riksdagspartier ska vara med, och det kan bli demonstrationer mot Sverigedemokraterna.  

Hur kan man peppa eleverna att gå och rösta?
– De valår jag har undervisat har man haft ett eget skolval som naturlig uppvärmning inför det riktiga valet. Min upplevelse är att de flesta vill ta vara på möjligheten att rösta för första gången och i samhällskunskapen pratar man om rösträtt och vad den är värd.

Hur kan skolan hjälpa elever att få information om olika partier?
– Man brukar börja med att prata om demokrati och vad det är bra för. Sen pratar om om vad partier är bra till. Jag brukar fråga eleverna vilka frågor de skulle vilja driva om de startade ett parti. Nästa steg är att övergå till vilka frågor som de riktiga partierna driver och då kan man be eleverna att gruppvis ta kontakt med något parti och diskutera vissa frågor.

Paula Pelli, rektor för Ljungskile Folkhögskola

Vad är skolans roll inför valet?
– Skolan har en jätteviktig uppgift att stärka viljan och kunskapen att delta aktivt i det demokratiska samhället. Att rösta är definitivt en sådan viktig fråga. Skolans demokratiuppdrag finns både i sådana här större frågor och på skolnivå i form av att tillvara elevernas intresse att påverka skolan och studier.

Hur kan skolan hjälpa elever att få information om olika partier?
– Klasserna arbetar med demokrati och politiska frågor hela året, men särskilt intensivt nu. Till exempel fick elever på allmän linje förbereda sig inför och gå till ett politiskt möte riktat till allmänheten som handlade om att ortens mödravårdscentral skulle läggas ner. De använde den politiska frågan som exempel på lokal demokrati. Under mötet ändrade sig politikerna och det blev ett exempel på hur lokal opinion kan få politiker att ändra sig. Vi har också bjudit in representanter från alla partier i Europaparlamentet till en valdebatt samma vecka som riksdagsvalet, som lärarna på journalistlinjen håller i. På fredagen innan valet anordnar vi skolval. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm