duolarare_ess_1

Med en noga genomtänkt lärmiljö och en modell med duolärarskap har ESS-gymnasiet i Stockholm lyckats lyfta både elever och personal.

Särskilt stöd

Skolans duoundervisning lyfter elever i behov av stöd

På ESS-gymnasiet i Stockholm har man under många år satsat på specialpedagogiska anpassningar. Med en noga genomtänkt lärmiljö och en modell med duolärarskap har skolan lyckats lyfta både elever och personal.
– Duolärarskapet gynnar särskilt eleverna med störst behov, säger läraren Måns Boström.

Mer om ESS-gymnasiet
  • Totalt omfattar ESS-gymnasiet sex enheter med sammanlagt ca 300 elever. Drygt 75 personer arbetar inom verksamheten.
  • Bland annat bemannar man sjukhusskolor, ett IMA-program (Individuella alternativet) i Vällingby och Liljeholmen för studiemotiverade elever som inte har gymnasiebehörighet och som kan behöva ett år eller fler för att slutföra sin grundskoleutbildning.
  • Den största enheten ligger i Åsö Campus på Södermalm. Det är en verksamhet som riktar sig mot elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd, och som inte klarar av en studietakt som på ett nationellt program.

Källa: Stockholms stad

ESS-gymnasiet har en pedagogisk modell som går under namnet ”TÄD” som står för tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. Det är en pedagogisk modell framarbetad av den tidigare skolledningen i samarbete med lärarna på det samhällsvetenskapliga programmet på skolan.

Modellen går ut på att lärarna jobbar två och två i klassrummet och planerar sin undervisning tillsammans. Undervisningen fokuseras på samarbete mellan två eller flera kurser. Det kan exempelvis vara att en lärare i svenska och en lärare i samhällskunskap tillsammans arbetar fram ett tema där eleven får utveckla sina förmågor och kunskaper i två kurser samtidigt.

Måns Boström.
Måns Boström.

Måns Boström är lärare på samhällsvetenskapliga programmet och är programansvarig för modellen på skolan och han menar att systemet har flera fördelar.

– Du slår helt enkelt två flugor i en smäll med det här upplägget. Med duolärarsystemet behöver vi väldigt sällan ställa in några lektioner eller ta in vikarier om en lärare blir borta på grund av sjukdom för det är ytterst ovanligt att bägge lärarna får förhinder samtidigt. Det ger eleverna en god kontinuitet och struktur i arbetet – mycket tack vare det upplägget.

Lärarna som arbetar i duolärarskapet gör uppgifter till temat tillsammans. Många uppgifter är ämnesintegrerade i fler ämnen för att hjälpa eleven få en djupare förståelse och få fler infallsvinklar. 

Den stora anledningen till varför skolan övergick till duolärarskap var för att man ville få mer dynamik i undervisningen, berättar Måns Boström.

– Vi är ett samhällsprogram och det området kräver att man skaffar sig kunskaper i samklang med andra. Det är omöjligt att utveckla en god förmåga om man inte får öva på att göra det över grupperna. Eleverna upplever också att de får mer stöd.

Vad finns det för fler fördelar med duolärarskapet? 

– Med duolärarskapet har vi en ständig pedagogisk diskussion som börjar i augusti och pågår under hela läsåret. Den diskussionen blir väldigt klassrumsnära och förenad med praktiken. Det är kollegialt lärande och fortbildning hela tiden i vardagen. Jag upplever att jag presterar bättre som lärare om jag hela tiden får arbeta tätt med min duokollega. I förlängningen gynnar duolärarskapet undervisningen och särskilt eleverna med störst behov. 

Eleverna som kommer till ESS-gymnasiet har inte hittat en plats i den vanliga gymnasieskolan. Nästan alla elever som börjar på ESS ansöker med en bilaga där det framgår att de är i behov av så stora anpassningar att en ”vanlig” skola inte är ett alternativ. 

– Vi är den enda kommunala gymnasieskolan i Stockholm, mig veterligen, som finns för ungdomar som behöver stöd och anpassningar av den här karaktären. En majoritet av våra elever har någon slags funktionsvariation. Men det är inte ett krav att ha en diagnos för att gå hos oss.

Många av skolans elever har olika typer av behov och därför är skolans lärmiljö anpassad för att möta behoven.

Vad som är gemensamt för samtliga elever är bland annat att eleverna har ett hemklassrum, vilket betyder att eleverna aldrig byter skolmiljö under skoldagen. Eleverna börjar och slutar samma klockslag varje dag, klockan nio och klockan tre, och man har aldrig några håltimmar i schemat.

Att de aldrig behöver flytta på sig i skolan skapar en trygghet

En stor del av eleverna beskrivs som lättstörda för yttre intryck och att då behöva byta klassrum och skolmiljö ofta skulle kunna skapa en situation som inte gagnar koncentrationen, menar Måns Boström.

– Våra elever har både kognitiva och exekutiva svårigheter. Genom att möjliggöra för eleverna att de aldrig behöver flytta på sig i skolan skapar en trygghet, säger han och tillägger: 

– Vi har elever som är drabbade av psykisk ohälsa och som har olika typer av utmaningar vad gäller social interaktion. Det är nog jobbigt att de träffar så många som sex lärare på en dag, men att då slippa byta miljö och i stället få sitta på sin plats hela skoldagen hjälper dem enormt och skapar en grundtrygghet. 

Har den specialpedagogiska profilen lett till bättre elevresultat?

– Det har det verkligen. När programmet startade och modellen var ny tog cirka 30 procent av eleverna en gymnasieexamen. För två år sedan var den siffran cirka 70 procent. Så visst har det skett en positiv utveckling, säger han.

Måns Boström tillägger att den specialpedagogiska profilen, med duolärarskapet i spetsen, dessutom har lett till en bättre och mer kreativ arbetsmiljö bland lärarna.

– Man får konstant väldigt mycket stöd av sina duokollega. Det finns alltid någon där för en. Man är mindre ensam i hela läraruppdraget och från mitt lärarperspektiv är det den stora vinsten. Och det leder till högre kvalitet i allt det vi gör. 

– Det kan låta dyrt med två lärare på varje lektion. Men om man också tänker sig att vi knaprar på två kurser parallellt under varje undervisningstimme så finns det tidsvinster att göra.

Kommentera