pajala_skola_katarina_hjartberg

Katarina Hjärtberg lärare på Pajala centralskola. Foto: Pajala kommun/Privat.

Arbetsmiljö

Skolans mentorssatsning ska locka fler behöriga lärare

På Pajala centralskola infördes heltidsmentorer i höstas för att underlätta för lärarna. Nu hoppas fack och lärare att satsningen utökas – och att införandet kan locka fler behöriga lärare till kommunen.
– Mentorerna har gjort att intresset för att komma hit är högre, säger läraren Katarina Hjärtberg.

Pajala kommun i Norrbotten hotas av böter på 600 000 kronor på grund av brister i skolverksamheten. Skolinspektionen kritiserar bland annat att kommunen inte har haft en studie- och yrkesvägledare, en skolpsykolog, att man inte tillräckligt snabbt hade utarbetat individuella utvecklingsplaner för nyanlända elever som går på högstadiet, och att man saknar ett systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklass. 

Enligt Pajalas skolchef Ingegerd Mäki arbetar man för fullt med att åtgärda de sista bristerna och att rekrytera behöriga lärare.

– Vi gör allt för att kunna rekrytera. Med traditionell annonsering kommer vi inte så väldigt långt, utan det handlar väldigt mycket om personliga kontakter, säger hon.

Pajala har haft det oerhört tufft med att locka behöriga lärare. Under förra läsåret var nästan 50 procent av de anställda obehöriga. 

Representanter för kommunen har under vintern bland annat rest till Finland på rekryteringsresa för att försöka värva behöriga lärare till höstterminen. 

Katarina Hjärtberg är en av de få behöriga lärarna som arbetar på Pajala centralskola.

– Vi har många outbildade det här läsåret. Men nästa läsår ser det bättre ut. Det ser ljust ut på sökande på de tjänster som har legat ute och det finns de som redan har tackat ja, säger hon och fortsätter:

– Vi lärare som är behöriga och tillsvidareanställda har kunnat erbjuda handledning till de outbildade och vi har fått tid i vår tjänst för att ha detta. Det tycker vi har fungerat bra. 

Enligt SVT Norrbotten har Pajala centralskola bara 57 procent av lärarna pedagogisk utbildning. Men för att stötta upp verksamheten valde man i höstas att införa heltidsmentorer på skolan. 

Katarina Hjärtberg tycker att satsningen har varit bra.

– Det gör att vi lärare kan fokusera på undervisningen, läraruppdraget och planering, och efterarbete. Det har gjort att intresset för att komma hit och jobba är högre, det är attraktivt att slippa vara mentor som lärare. 

Nästa läsår kommer det att finnas kvar totalt fyra heltidsmentorer på hennes arbetsplats. 

– Jag hoppas att det fortsätter sen. Det vore jätteviktigt för lärarnas arbetsmiljö att vi hinner med vårt jobb. Man har ju insett nu när man inte har varit mentor hur mycket en mentor gör, säger Katarina Hjärtberg.

Ingegerd Mäki kan inte lova om satsningen med heltidsmentorer kommer att fortsätta framöver.

– Vi kommer att följa upp mentorskapet i vårt systematiska arbete och titta på vad som har fungerat bra, och då se om vi ska fortsätta med det. Det är en fråga om ekonomiska förutsättningar för vår kommun, för vi har definitivt inte hur mycket pengar som helst, säger hon. 

Mikael Kemi, lärare på Sattajärvi skola och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Pajala, tycker att skolchefen skyller ifrån sig för mycket på att man har många obehöriga lärare. 

– Arbetsledningen måste börja ta sitt ansvar och kompensera för obehörig personal. Fler skolor måste få en introduktion för obehörig personal och fungerande handledning. Systematiken är bristfällig.

Han menar att kommunen måste satsa mer på heltidsmentorerna, men även arbetsmiljön om man vill vända trenden och bli en bättre arbetsplats för lärare.
 
– I höstas kände sig ett par lärare tvungna att gå ner i arbetstid för att orka med sitt uppdrag. En av dem sa upp sig i förra veckan på grund av att arbetsmiljön inte är bra, säger Mikael Kemi.
 
– Mentorssatsningen har exempelvis bara gjorts på en skola. Men det har inte fått spridning till de andra skolorna tyvärr. Det är förvånande. Avlastar det där, då borde fler skolor få ta del av det.
 
Ingegerd Mäki menar att ekonomin avgör om mentorssatsningen kan fortsätta och utökas – vad tänker du om det?
 
– Då måste man börja göra prioriteringar. Vill vi ha behöriga lärare som söker hit och behålla dem så måste vi bland annat erbjuda en bra en bra introduktion och en bra arbetsmiljö. Vi måste börja satsa mer på alla lärare i kommunen, det går om man vill, säger Mikael Kemi

Kommentera