Skolavhopp

Skolavhopp kostar 260 miljarder per årskull

Cirka 100 000 ungdomar börjar i gymnasiet varje år. Ungefär en fjärdedel av dem hoppar av eller lämnar med ofullständiga betyg. Av dem hamnar ungefär varannan elev – totalt närmare 13 000 – i utanförskap.

I kväll sänder SVT det tredje avsnittet av serien DropOuts, som belyser orsaker till och konsekvenser av avhopp från gymnasiet.

Kvällens avsnitt handlar om prislappen för avhoppen och en av de som intervjuas är nationalekonomen Ingvar Nilsson, som har utvecklat en socioekonomisk modell för att beskriva samhällskostnaden för en misslyckad skolgång.

– De 13 000 unga som hamnar i utanförskap är tillräckligt många för att fylla Globen och kostar samhället runt 260 miljarder per årskull. I en svensk kommun med cirka 110 000 invånare hamnar prislappen på 2,5 miljarder per årskull, säger Ingvar Nilsson till SVT.

Skolvärlden intervjuade Ingvar Nilsson i höstas och han berättade då om att många kommuner väljer att inte satsa de 25 000–50 000 kronor extra på att ge elever med behov av särskilt stöd just det. 

– Samhället gör en jätte-investering på runt 3,5 miljoner kronor i varje ungdom under uppväxten, varav två miljoner rör skola och förskola. Vi är väldigt dåliga på att vårda den investeringen om vi inte lägger in ytterligare 25 000–50 000 kronor, som kan ge effekt. Vi slösar bort många av de här ungdomarna. Nu pratar vi bara ur ett ekonomiskt perspektiv, sett ur mänsklig aspekt är det ännu värre, sa Ingvar Nilsson till Skolvärlden.

Läs hela reportaget från Skolvärlden här.

Kommentera