tobias_spelifiering_ny

Skolbibliotekarien Tobias Gard. Foto: Fredrik Wallin (Bilden är ett montage)

Läslust

Skolbibliotekariens speltaktik sprider läslust bland eleverna

Skolbibliotekarien Tobias Gard har upptäckt ett effektivt sätt att sprida läslust bland elever. 
Med hjälp av spelifiering får han dem att låna fler böcker och älska boksamtalen i skolan.

Vad är spelifiering?

Spelifiering kan beskrivas som att applicera element eller byggstenar från speldesign på det som egentligen inte är eller innefattar spel, som i Tobias fall att eleverna deltar i ett boksamtal.

”Genom att kombinera olika speltypiska element – såsom challenges, levels, badges – motiverar vi deltagarna att göra något som hen annars inte skulle ha gjort. Jag tror att yttre motivation kan leda till inre motivation, då inser de att det är roligt att prata om böcker och då vill de läsa egna böcker senare”, säger Tobias Gard.

Tobias Gard arbetar som skolbibliotekarie på Kronan skola och Frälsegårdsskolan i Trollhättan. På Sett-mässans andra dag talade han om hur traditionella böcker och teknik kan interagera för att väcka läslust och utveckla läs- och skrivkunnighet hos eleverna.

Med hjälp av spelifiering engagerar Tobias Gard sina elever och får dem att låna fler böcker än någonsin och älska boksamtal. Han märker dessutom av på flera sätt att barnen lär sig mer.

– Eleverna växer på så många plan. Jag kan känna av det dels i hur de använder ord och uttryck. Det är fint att se hur de använder sig av nya ord och uttryck från böckerna vi har läst. Jag märker även att eleverna lär sig hur man har bra boksamtal och de vågar uttrycka sin egen åsikt. Det är inte alltid helt lätt att säga något som ingen annan säger, säger Tobias Gard.

Du har ju hållit på med detta i drygt tio år. Vad fick dig att börja med spelifiering?

– Jag vet faktiskt inte. Då jobbade jag inte digitalt alls utan klippte ut små gubbar i papper och flyttade uppåt i olika nivåer. Jag tror införandet grundade sig i vad jag skulle uppskatta som barn och hur jag själv skulle kunna bli inspirerad till att delta i boksamtalen. 

Tobias Gardtror även att det är viktigt att bjuda in eleverna i valet av böcker för att lyckas med läsfrämjandet i skolan. 

– Jag vet att man har pratat mycket om att man ska ha en litterär kanon för skolan och att alla ska läsa samma böcker. Men jag tror att det är livsfarligt, säger han och fortsätter: 

– Jag tycker att det är svårt som det är att få barn intresserade av läsning i dag. Ska man dessutom sätta det hindret och tvinga på barn böcker? Nej, det tror jag verkligen inte på. Hitta i stället böcker som passar. Kan böcker kopplas till filmer eller spel så är det guld värt för att få det första intresset. 

Förutom spelifierade boksamtal arbetar Tobias Gardväldigt mycket med högläsning på skolorna. Han lyfter positiva aspekter som att det är en ingång till skriftspråket, att det utökar ordförrådet, och att det tränar upp elevernas koncentrationsförmåga. 

– Jag har lättare att väcka läslust hos eleverna genom högläsning. Högläsning ger barn chansen att ta till sig böcker som de inte kan läsa själva. Det leder också till intressanta och utvecklande boksamtal i korridorerna på skolorna, eftersom att jag ofta läser samma bok för flera klasser, säger han.

Det är många lärare som kommer fram till Tobias Gardefter hans föreläsning och som själva vill berätta att de börjat arbeta med spelifierade boksamtal. 

– Det är så himla kul. För alla kan göra de här spelen, det är inte särskilt avancerade grejer. Det går till och med att göra i ett program som PowerPoint. Jag är ju ingen tekniknörd och kan inte speciellt mycket – utan jag har bara provat mig fram till där jag är i dag, säger Tobias Gard.

Vad är nycken för att lyckas tror du? 

– Att man ska ha roligt själv och våga testa för att se vad som fungerar. 

Kommentera