skolbibbla

Skolbibblan skrivs upp i Skolverkets it-förslag.

It-strategin

Skolbiblioteken får stor roll i it-satsningen

Programmering blir en del av läroplanen. Skolbibliotekens roll ska stärkas. Det är de två stora nyheterna i de nya styrdokumenten, om regeringen antar Skolverkets förslag.

Läs hela förslaget

Skolverket har lämnat in förslaget till regeringen. Här kan du läsa det.

Precis som med entreprenörskap, så blir elevernas digitala utveckling skolans ansvar. I den nya it-strategi som Skolverket tagit fram på uppdrag av regeringen ingår förslag till förändringar i läro- och kursplanerna. Ett huvudmål är att den digitala kompetensen ska vara likvärdig på svenska skolor.

Ylva Rosing, Skolverket.
Ylva Rosing, Skolverket.

– Vi måste säkerställa likvärdigheten och höja nivån så att alla elever får med sig digital kompetens. Det finns huvudmän som är långt framme och har lokala strategier, så det finns möjligheter att arbeta med det här idag, vilket många gör.  Men det ska inte finnas möjlighet att inte arbeta med att stärka elevens digitala kompetens, om förslaget går igenom, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket.

Programmering finns inte i dagens kursplaner, men blir inte ett eget ämne i Skolverkets förslag. I stället knyts programmering främst till matematik och teknik.

I grundskolans kursplaner knyts programmering i olika miljöer till matematisk problemlösning. Inom teknikämnet ska det användas för att styra egna konstruktioner med hjälp av datorer.

På gymnasieskolan vill Skolverket göra programmering tillgängligt i fler program än idag, då det främst är en del i naturvetenskapliga och tekniska program.

I Skolverkets förslag till ändringar i läroplanerna, förtydligas också att rektorn har ansvar när det gäller skolbibliotek.

– Digital kompetens handlar mycket om medie- och informationskunnighet och med utrustning och kunnighet kring hur man använder internet, databaser och digitala medier kan bibliotekarier och bibliotek vara med och stötta lärarna och eleverna, säger Ylva Rosing.

I Skolverkets förslag ingår också en tydligare beskrivning om rektors ansvar, dels för att skolbiblioteket ska vara en del av elevers digitala utveckling. Men också för att lärare ska få möjlighet till kollegialt lärande inom it-pedagogik.

Ännu finns inget datum bestämt för när regeringen kommer att fatta beslut om de nya styrdokumenten.

Kommentera