Arbetsmiljö

Skolborgarrådet: ”Avstängda gravida en prioriterad fråga”

Emilia_Bjuggren_Foto_Naomi_Grossman

”Alla vill så klart att även gravida ska kunna fortsätta arbeta efter vecka 20, givet att det inte hotar liv eller hälsa”, säger Emilia Bjuggren, nytt Skolborgarråd i Stockholm.

| Foto: Naomi Grossman

Stockholms nya Skolborgarråd Emilia Bjuggren (S) kan inte utlova att arbetsgivaren slutar stänga av vaccinerade gravida lärare mot deras vilja.
– Vi vill se ett förtydligande från Arbetsmiljöverket först. Det är bara en vecka sedan jag tillträdde men frågan är en av de jag prioriterar. Den är jätteviktig för oss, säger hon till Skolvärlden.

Sedan mars 2021 har upp emot ett 70-tal gravida LR-medlemmar fått arbetsförbud meddelade av sina chefer. Flera lärare, som velat jobba kvar, har inte bara känt sig ledsna och upprörda utan även drabbats hårt ekonomiskt.

Att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under våren förklarade att den som är gravid och vaccinerad inte längre tillhör någon riskgrupp gjorde ingen skillnad. Trots att Arbetsmiljöverket därefter anslöt sig till den uppfattningen, och att andra kommuner upphörde med arbetsförbuden, fortsätter arbetsgivaren Stockholms stad på sin linje.

”Vill inte recensera”

I mars i år inleddes LR:s försök att förmå det dåvarande Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) att gripa in. Trots flera påstötningar valde hon att inte göra det.
När nytillträdda Skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) tillfrågas om hur hon ser på att hennes företrädare sköt saken framför sig svarar hon:

– Jag vill inte recensera min företrädare, utan nu har jag fokus framåt. Det här är en av de första frågorna jag börjat nysta i och vi kommer att titta på vad som går att göra. Jag förstår att det här väcker mycket oro, och därför är det en jätteviktig fråga för oss.

Inför intervjun med Emilia Bjuggren fick Skolvärlden ta del av några av de frågor Lärarnas Riksförbund aldrig fick svar på. Den första handlar om hur Skolborgarrådet anser att staden ska hantera gravida vaccinerade medarbetare.

– Först vill jag säga att jag förstår oron, frustrationen och irritationen hos de berörda. Alla vill så klart att även gravida ska kunna fortsätta arbeta efter vecka 20, givet att det inte hotar liv eller hälsa, säger Emilia Bjuggren.

”Jag förstår oron”

Hur ser du på det stora inkomstbortfall som drabbar avstängda, gravida, kvinnor?

– Jag förstår att det skapar oro. Stockholms stad måste följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsmiljöverket har å sin sida utlovat att riktlinjerna ska förtydligas, tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Det hoppas jag att man gör, för det jag hoppas på är att arbetsgivaren kan ta större hänsyn till risken för att bli sjuk i stället för att bara titta på risken för exponering så som det är i dag.

Hur ser du på att stadens bedömning av risken att drabbas av allvarlig sjukdom är så totalt annorlunda jämfört med Arbetsmiljöverkets, Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens, SKR:s och EU:s bedömning? Samtliga slår fast att risken att bli allvarligt sjuk om man är gravid och vaccinerad är lika liten som för alla andra vaccinerade.

– Det är därför jag hoppas att Arbetsmiljöverket skyndsamt ser över riktlinjerna så att man kan ta hänsyn till risk för smitta, och inte bara till risk för exponering så som myndigheten har förtydligat att Arbetsmiljölagen i dag pekar på.

”Hoppas på ändrade riktlinjer”

Hur ser du på att arbetsgivaren fortsätter att stänga av den som vill arbeta, något en rad andra kommuner upphörde med då höstterminen inleddes?

– Jag kan tyvärr inte svara på det men vill komma tillbaka till att det är klart att jag och andra vill att gravida anställda ska kunna arbeta så länge det inte finns risk för deras liv och hälsa. Som sagt hoppas jag därför att Arbetsmiljöverket agerar och ändrar sina riktlinjer som utlovats.

Arbetsmiljöverkets enhetschef har tidigare uppgett att det inte finns någonting i myndighetens regelverk som hindrar gravida vaccinerade att arbeta. Hur kommenterar du det?

– Som jag förstått har man inte ändrat sina riktlinjer utan lovat att tillsammans med Folkhälsomyndigheten se över riktlinjerna, vilket inte gjorts.

Enligt LR följer inte alla rektorer ”stadens riktlinjer”, det är alltså bara vissa rektorer som utdelar arbetsförbud, andra gör det inte. Är det rimligt?

– Det Arbetsmiljöverket säger är att det ska göras individuella riskbedömningar kring risken att exponeras för smitta. Jag utgår från att det görs. När man gör individuella bedömningar kommer de kunna bli olika från fall till fall.

Undermåliga riskbedömningar

De fackliga representanterna, som suttit med i många förhandlingar med rektorer, menar att riskbedömningarna är undermåliga och inte följer de krav som ställs. Detsamma gäller omplaceringsutredningar som i flera fall inte genomförts över huvud taget.

Hur ser du på det?

– Vi kommer att föra en dialog med berörda parter, både arbetsgivare och fackliga företrädare nu om det är möjligt att förbättra det här. Enligt riktlinjerna står det klart att individuella bedömningar ska göras.

Stadens personaldirektör Anita Lidberg sade förra veckan att ”vi kommer omedelbart ta initiativ till ett möte med Arbetsmiljöverket”. Är ett sådant möte på gång?

– Det vet jag inte.

Dialog om förbättrade bedömningar

Kommer du att verka för att arbetsgivarens agerande med att stänga av gravida medarbetare upphör?

– Med risk för att upprepa mig, jag hoppas verkligen att Arbetsmiljöverket agerar å sin sida och ändrar sina riktlinjer så att vi kan ta större hänsyn till risken att bli sjuk och inte ensidigt för exponeringen. Tills dess kommer jag att föra en dialog med parterna om vi kan förbättra de individuella bedömningarna.

Inväntar ni att Arbetsmiljöverket offentligt ska meddela ändrade regler, eller är du beredd att själv ta kontakt med myndigheten?

– Det är klart att även jag kan uppvakta Arbetsmiljöverket.

Kommentera