hassleholm_klassrum
Nedskärningar

Skolchef klarade inte att spara på skolan – får sparken

Hässleholms skolchef Eva Andersson skulle spara 49 miljoner kronor från den budget hon föreslagit. Ett omöjligt uppdrag menade hon. 
Nu petas hon från posten. 

Runt om i landet upprörs och protesterar lärare mot nedskärningarna på skolbudgeterna i kommunerna. Även i Hässleholm har diskussionerna varit intensiva med fackliga protester. Den budget som slutligen klubbades igenom landade på 49 miljoner kronor mindre än vad skolchefen Eva Andersson ansåg krävdes. 

Nu får hon lämna sin post eftersom kommunstyrelsen saknar förtroende för henne. 

– Det finns ingen samsyn kring möjligheterna att nå de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen, förklarar Lars Johnsson (M) som är kommunstyrelsens ordförande. 

Hur skiljer sig synen åt?

– Jag vill inte kommentera det ytterligare.

Eva Andersson.
Eva Andersson.

Eva Andersson har arbetat som chef för barn- och utbildningsförvaltningen de senaste sju år. För henne kom beskedet som en chock. 

– Jag hade haft ett möte dagen innan där jag fick frågor om budgeten. Sedan fick jag under gårdagen beskedet att man inte har förtroende för mig utifrån att jag säger att jag inte kan leverera en budget i balans.

Eva Andersson såg helt enkelt inte att uppdraget var möjligt att genomföra.  

– Vi klarar inte uppdraget utifrån den tilldelning vi har fått, säger Eva Andersson. 

Vad får den nuvarande budgeten för konsekvenser? Vad är det för uppdrag du upplever att man inte kan klara? 

– Det blir stora svårigheter att klara budget och det blir naturligtvis diskussion om tjänster. Det blir en konstant besparing och det blir ett stort tryck på alla verksamheter. 

Miljöpartiets språkrör och tidigare utbildningsminister Gustaf Fridolin gick i samband med beskedet ut och stöttade utbildningschefen på sin Facebooksida

Även facket delar bilden av en alltför stram budget. 

– Vi ser inte att det är tekniskt möjligt att genomföra budgeten och kunde därför inte ställa oss bakom den, säger Marie Lundgren som är kommunbud för Lärarnas Riksförbund i Hässleholm. 

Hon menar att Eva Andersson har stått upp för vad facket anser är en underfinansierad skolverksamhet. 

– Eva Andersson har stått upp för oss lärare och har stått på sig i många år. Det ska hon ha all eloge för. Det här är förödande och skrämmande och vi är alla oroliga för hur det ska bli. Ett av mina ombud hade hört en lärare fråga sig om man vågade jobba kvar i kommunen efter detta, säger Marie Lundgren. 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson delar dock inte bilden av att skolverksamheten skulle vara underfinansierad. 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson.

– Faktum är att barn- och utbildningsförvaltningen har en större rambudget 2019 än vad de hade 2018. De har fått kompensation för volymökningar och därtill ett ospecificerat tillskott jämfört med föregående år. 

Han menar att Hässleholms kommun har långt mycket högre kostnader för skolan än vad kommunen borde ha. 

– Vi hade en elevkostnad på 120 800 kronor år 2017, medan den statliga referenskostnaden anger att grundskolan borde kosta 102 000 kronor i Hässleholm. Sedan kan en del av våra högre kostnader förklaras med att vi har ett antal mindre skolenheter, men enligt mig är det inte hela förklaringen. 

Han tycker att kostnaderna för 2020 är fortsatt för höga. 

– Nämndens äskanden för 2020 i förhållande till 2019 är 116 miljoner i ökade behov vilket skulle innebära en nästan 10 procentig utökning av ramen. 

Hur kommer det sig att de kan skilja så många miljoner? Har det hänt något i Hässleholm som gör att kostnaden på något sätt har ökat?

– När jag frågar så får jag svaret att det var för att vi fick för liten ram 2019 så det är en eftersläpning. Men jämför man med andra kommuners budgetar så säger det något annat.

Kommentera