sjobo_skola

Färsingaskolan kan bli det enda högstadiet i kommunen. Foto: Sjöbo kommun

Sjöbo

Skolchefen avgår – får 900 000 kr i lön

Skolchefen i Sjöbo motsätter sig kommunens omorganisering av skolverksamheten  och har sagt upp sig. Hon får lön i ett år trots att hon inte arbetar.
– Överenskommelsen var bra både för henne och för oss, säger Susan Melsen (M), ordförande i familjenämnden.

Tidigare har Skolvärlden skrivit om nedskärningar för skolorna i Sjöbo och en ny utveckling i kommunen är att skolchefen Jeanette Willby avgått från sin position. Anledningen är att hon motsatte sig omorganisationen av skolverksamheten. Hon får en förlängd uppsägelsetid på 12 månader och lön fram tills februari 2020 trots att hon inte arbetar under den tiden. Sammanlagt rör det sig om närmare en miljon kronor.

På frågan om det är rimligt att hon får fortsatt lön under ett år svarar Susan Melsen (M), ordförande i familjenämnden, att det inte kommer påverka ekonomin speciellt mycket.

– Vi måste se till att det blir bra för oss och för Jeanette personligen och nu när vi kan jobba med målen som vi har satt så tror inte vi att det blir en merkostnad i slutändan, säger hon.

Richard Löfgren säger att han och Jeanette Willby i samröre med hennes fackförbund kommit överens om ett avtal som båda parter kan acceptera.

– I det här fallet finns ingen kritik som motiverar skälig uppsägning, så antingen måste vi hitta en överenskommelse eller uppgörelse och då valde kommunen och Jeanette att i samförstånd hitta en lösning istället för att hamna i konflikt.

Om en konflikt hade uppstått säger Richard Löfgren att det skulle dragit ut på tiden och antagligen rört sig om ett liknande belopp i slutändan.

– Det hade nog blivit en motsvarande summa.

I Sjöbo finns tre stycken skolor med högstadium, omorganiseringen som ska göras innebär att en av dessa upphör att ha en årskurs sju och lämnar över dessa elever till Färinga, en av de andra skolorna. Lärarnas Riksförbunds kommunombud Peter Nilsson är en av lärarna på skolan som inte får ha kvar årskurs sju och där undrar lärarna om de får ha kvar sina jobb eller om de måste byta skola.

– Högstadiet som jag jobbar på kommer eventuellt inte att finnas kvar i framtiden, säger han.

Richard Löfgren säger att det är förståeligt om personalen blir orolig men att han tror de kommer känna sig tryggare när utredningen är klar om ungefär en och en halv månad.

– Jag tror att man är mest orolig för är att man vill se helheten, man vill få en känsla av sammanhanget. Därför tänker jag att utredningen är väldigt viktig, jag tror den kommer att ge personalen en klar bild över hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. 

En av anledningarna till att Jeanette Willby inte ville gå med på omorganiseringen är att hon var rädd att lärare skulle säga upp sig. Peter Nilsson säger att den oron är befogad.

– Den risken är verklig, jag har medlemmar som tydligt säger till mig att de inte kommer att jobba på den andra skolan, de har valt att jobba på ett högstadium med 200 elever och på Färsinga kan det så småningom vara runt 600 elever. Det är inte själva skolan som är problemet, utan storleken.

Alla LR:s medlemmar uppfattar inte utvecklingen negativt utan är splittrade, säger Peter Nilsson. De som jobbar på Färingaskolan är mer positiva. Trots det finns det lärare där som kan tänkas säga upp sig på grund av andra omständigheter. Som Skolvärlden skrivit om tidigare har LR gjort medarbetarundersökningar där det framkommer att åtta av tio funderat på att säga upp sig på grund av nedskärningar. Även rektorn sade upp sig i protest för att senare meddela att hon blir kvar ett år till.

– En försvårande faktor är att det redan finns lärare på Färsinga som är beredda att lämna skolan. Rektorn där har sagt en gång att hon säger upp sig och sedan sagt att hon jobbar kvar ett år till, därför finns det lärare som tycker att det känns osäkert och lämnar ändå.

Skolvärlden har sökt Jeanette Willby för att få en kommentar om situationen.

Kommentera