Corona

Skolchefer larmar om hotfulla covid-mejl: ”Svårt för lärare”

Agnes Wold: ”Jag missbedömde kraften hos antivaxxarna”

Blurrad Agnes Wold vaccin

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet är inte förvånad över att skolorna utsätts för de hotfulla mejlen.

| Foto: Johan Wingborg

Flera skolchefer har slagit larm till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att organiserade vaccinmotståndare skickar hotfulla mejl till skolorna.
– Det här är ytterligare ett bevis för hur jag och andra underskattat med vilken kraft antivaxxarna desinformerar, säger professor Agnes Wold till Skolvärlden.

Skolvärlden har tagit del av det mejl som anonyma personer i ”Frihet och hälsa” skickar till rektorer, elevhälsan, skolsköterskor och andra som kommer vara insatta i hur barn över tolv år ska kunna vaccineras mot covid-19 i anslutning till skolan.

– Tonen i mejlet är otrevlig och jag förstår om de som fått det kan uppleva att de känner sig hotade, säger Carina Bryngelsson som är skolchef i Ljusdals kommun.

Organisationen ”Frihet och Hälsa” skriver att ”personer inblandade i vaccineringen kan bli anmälda av föräldrar och tvingas betala skadestånd och ev andra straff” och ”om barnet får vaccinskador kan de inblandade i vaccineringen åtalas”.

– Det är ju regeringen och Folkhälsomyndigheten som tagit beslut om att elever ska vaccineras och vi i skolan ställer bara upp med lokaler och ger elever möjligheter att gå dit. Så även om det är obehagligt med mejlen lämnar vi dem utan åtgärd. Men jag har hört att andra övervägt att polisanmäla, säger Christer Andersson, skolchef i Ovanåkers kommun.

Carina Bryngelsson har valt samma linje för Ljusdal som i Ovanåker.

– Vi är en av de kommuner som hört av oss till MSB om mejlen, säger hon.

Anna Wennerström, presschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommenterar:

– Det stämmer att MSB ibland får information om denna typ av verksamhet från kommuner och regioner. Vi vill dock understryka att vårt mandat och vår uppgift endast rör informationspåverkan riktad mot Sverige.

MSB har istället satsat på att utbilda kommuner och regioner i det de delar in i desinformation, missinformation och vilseledning.

Anna Wennerström fortsätter:

– Misstänks brottslig verksamhet så ska ärendet polisanmälas. Annars gäller ansvarsprincipen och ärendet ska anmälas tjänstevägen. MSB har här agerat indirekt genom att ge de som är ansvariga enligt ansvarsprincipen verktyg för att själva kunna hantera ärendena.

Delar ur det mejl som anonyma personer i ”Frihet och hälsa” skickar till bland annat rektorer, elevhälsan, skolsköterskor.

Så fort mejlet från ”Frihet och Hälsa” landat i inboxarna hos skolorna räknas det som opinionsbildning och omfattas av svensk grundlag.

– De som sprider desinformation om covid-19 i Sverige utnyttjar det här glappet. Mejlen är inte nog hotfulla för att polisen ska kunna starta en utredning, Och innehållet i mejlet, hur illa underbyggt det än är, försvaras av åsiktsfriheten, säger Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet.

Hon är inte förvånad över att skolorna utsätts för de hotfulla mejlen.

– Nej, jag ska ärligt säga att jag först missbedömde kraften hos antivaxxarna. Jag tänkte som så många andra i forskarvärlden att folk skulle se igenom stolligheterna. Men det satsas enorma resurser på proffsiga Youtube-klipp där människor som ser ut som forskare och låter som forskare och ibland till och med kan ha haft någon form av forskarkarriär pratar på helt rätt sätt även om de säger de mest häpnadsväckande saker, säger Agnes Wold.

Hon fortsätter:

– Det är människor som jobbar systematiskt med att sprida desinformation som ger stor osäkerhet. Så det är ingen lätt sits att vara exempelvis rektor eller lärare och utsättas för kampanjer riktade mot skolan, särskilt inte om man känner sig utsatt av innehållet i mejlen, säger Agnes Wold.

Du måste ha funderat på hur man ska komma åt det här problemet?

– Om jag har! På ett personligt plan önskar jag inget hellre än att få tid över och åka ut och ställa mig i en aula och bara prata med exempelvis unga män som fått det här med vaccinationer om bakfoten; att lyssna på dem och berätta vad jag har för kunskap att komma med.

Och på ett övergripande plan?

– Jag tycker det är intressant med den enhet som EU startat för att motverka desinformation om covid-19 och vaccin från exempelvis Ryssland som tros ligga bakom kampanjer bara för att det försvagar stabiliteten och tillväxten i EU:s medlemsländer.

– Kina ger sig på Astras vaccin på samma sätt för att få sälja mer av sina egna sorter. En sådan här enhet borde finnas i Sverige också. Om den ska finnas på Folkhälsomyndigheten, MSB eller någon annanstans kan jag inte säga. Men jag kan säga så mycket som att vi måste försvara oss mer aktivt mot desinformationen, säger Agnes Wold.

Skulle en sådan enhet främst titta på att det inte sprids felaktiga faktauppgifter i Sverige?

– Självklart vore det bra att kunna agera mot desinformation. Men vi måste också få svar på varför någon sprider felaktigheter. Sedan är det väldigt få som försöker gå till botten med vem det är som ligger bakom desinformationskampanjerna. Är det främmande makt eller är det personer som verkligen tror på det de sprider vidare? säger Agnes Wold.

Vilka som ligger bakom ”Frihet och Hälsa” och mejlen till skolorna är oklart.

Skolvärlden har via ett bankkontonummer kunnat koppla ihop organisationen med en annan websajt som är under konstruktion. Det finns en ideell förening med samma namn som sajten, men som saknar adress i Stockholm där den enligt Bolagsverket registrerades redan 2012 – utan att ange verksamhet eller registrera sig för moms. Inga personer är heller namngivna i styrelsen.

Kommentera