Annons
Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Lärare kan inte köpa läromedel: "Dramatiskt olikvärdigt"

Publicerad 9 september 2020

Fakta

Tillgången på läromedel

Den aktuella rapporten har tagits fram av Läromedelsförfattarna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkårer.

Sammanlagt 592 lärare och 517 rektorer svarade på frågor om tillgången till läromedel. Frågorna till lärarna ställdes i en webbenkät under mars 2020 bland medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Frågorna till rektorerna ställdes i form av telefonintervjuer under mars, april och maj 2020 av Exquiro Market Research.

Läs hela studien här.

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel. Det visar en ny studie, som också blottar stora skillnader i hur mycket pengar olika skolor lägger på inköp av litteratur.
– Olikvärdigheten är dramatisk, säger Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Var femte lärare,18 procent, kan inte köpa in ens de allra nödvändigaste läromedlen. Sex av tio lärare, 62 procent, kan bara köpa in de nödvändigaste läromedlen. Och endast 14 procent av lärarna kan köpa in alla läromedel de behöver.

Det konstaterar en ny undersökning som Läromedelsförfattarna, båda lärarfacken och Sveriges elevorganisationer har genomfört bland landets lärare och rektorer.
 
– Jag tycker att det är förfärligt. Vi pratar om att barn ska lära sig läsa och är oroade över barns läsvanor, samtidigt som den litteratur som vi faktiskt skulle kunna försäkra oss om att alla barn fick i händerna minskar, säger Per Kornhall, skolexpert, ordförande för Läromedelsförfattarna och bloggare på Skolvärlden.

Den överlägset vanligaste anledningen till begränsningen av undervisningsmaterial är ekonomin. Enligt undersökningen råder det stora skillnader i hur mycket pengar olika skolor lägger på inköp av läromedel.

Över en femtedel av skolorna, 21 procent, i studien lägger under 400 kronor per elev och läsår på läromedel, medan drygt en fjärdedel, 27 procent, lägger över 1000 kronor.

– Läromedel har varit en grundläggande beståndsdel i svensk skola ända sedan folkskolan. Men nu ser vi en utveckling där vi köper in mindre läromedel och där olikvärdigheten, precis som på alla andra områden i skolan, är dramatisk, säger Per Kornhall.  

Den ojämna och bristande tillgången till läromedel gör att lärare har helt olika förutsättningar att bedriva undervisning. Den drabbar också elever och riskerar att få negativa följder vid fortsatta studier.

– Anpassade läromedel kan till exempel ge elever möjlighet att kompensera för en obehörig lärare i klassrummet. Har de inte tillgång till den här typen av litteratur blir de väldigt utlämnade, säger Kornhall.

Att makten över läromedelsinköpen inte alltid ligger hos lärarna utan hos andra aktörer innebär, enligt Kornhall, att professionen tappar makten över sina verktyg.

– Att lärare vill köpa in läromedel men inte har möjlighet är jätteallvarligt. Jag skulle hävda är läromedlet den viktigaste delen av skolans verksamhet efter lärare, men som det ser ut i dag har den delen knuffats bort i offentliga sammanhang och i styrdokument.   
 
Hur ska man få bukt på problemet?

– Det handlar framförallt om två saker. Det ena är att det behöver skrivas in i skollagen att elever ska ha rätt till läromedel. Det skulle innebära att det finns en hävstång för både elevorganisationer och lärare att hänvisa till. Det andra är att vi behöver följa upp utvecklingen över hur det faktiskt ser ut. 
 
Hur bråttom är det?

– Regeringen och riksdagen borde agera snabbt. Genom förändringar av skollagen skulle man snabbt kunna se till att alla lärare i Sverige hade böcker att dela ut till sina elever. Det är ett ganska enkelt sätt att öka likvärdigheten på.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons