tomas_lerbackskolan_lund

Tomas Antonsson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Lund och lärare på Lerbäckskolan. Foto: Lunds kommun/Privat.

Arbetsmiljö

Skolflytt av hundratals elever oroar lärare: ”Får inte plats”

Förslaget att flytta en skola till en annan möts av kraftig lärarkritik i Lund.
Flytten, som rör 380 högstadieelever, skulle leda till minskad trygghet och ökad risk för konflikter, menar läraren Tomas Antonsson.
– Det är som att be om problem, säger han.

Just nu pågår en intensiv diskussion i Lund om var flera av kommunens skolor ska placeras. Det har varit ett kontroversiellt ämne då man bland lokalpolitikerna är oense kring hur detta ska gå till i praktiken.

Bland annat handlar det om huruvida Hedda Andersson-gymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt eller om man ska hyra kontorslokaler vid en annan plats. I samband med skolplaceringarna har Svaneskolans framtid varit osäker. 

Under tisdagen har kommunens största borgerliga parti Moderaterna sagt ja till planerna att Hedda Andersson-gymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt – något som troligen skulle betyda att den befintliga skolan då rivs, skriver Sydsvenskan.

Tidningen rapporterar även om att det finns en nedskriven evakueringsplan i en ny tjänsteskrivelse inför beslutet om Hedda Andersson­gymnasiets framtid. 

Så här står det i handlingarna inför kommunstyrelsens möte:

”Grundskolan Svaneskolan behöver evakueras från läsår 2020, i avvaktan på inflyttning till Parkskolan eller annan placering. Evakuering föreslås till moduler vid Lerbäckskolan för att samutnyttja idrottshall, matsal, kö och specialsalar”.

På grund av det komplicerade läget, där skolorna delvis ställs emot varandra, har Lunds kommunförening inte kunnat ta ställning i frågan. Dock ser Tomas Antonsson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Lund och lärare på Lerbäckskolan, kritiskt på förslaget att flytta Svaneskolan till Lerbäckskolan.

– Det här är ett riktigt dåligt alternativ för grundskolornas del. Det skulle innebära en klart ökad risk för minskad trygghet och oönskade konflikter på en begränsad yta. Det är som att be om problem.

I dag går det ungefär 800 elever i årskurs F–9 på Lerbäckskolan. Tillkommer dessutom Svaneskolans 380 högstadieelever innebär det att över 1000 elever ska samsas på skolans ytor. 

Blir förslaget verklighet skulle det sådana fall handla om att de nya eleverna ska vistas i tillfälliga moduler precis intill Lerbäckskolan.

Tomas Antonsson ser även en rad olika praktiska problem som skulle komma vid en eventuell flytt, för både lärare och elever. 

– Salarna skulle förmodligen inte räcka till, och det skulle bli trångt på de gemensamma ytorna på skolområdet. Det blir en ökad arbetsbelastning för lärarna eftersom risken för konfrontationer och osämja blir påtaglig, säger han och tillägger: 

– Vi lärare upplever redan i dag att det är trångt på vår skola. Vi har svårt att hitta lokaler när vi ska ha utvecklingssamtal till exempel. Så att få 380 elever till skulle inte direkt underlätta situationen. Då skulle vi sådana fall dela på specialsalar och matsalen. Svaneskolan får inte plats här. 

Beslutet om var Hedda Andersson­gymnasiet ska byggas kommer att tas av kommunfullmäktige.

Kommentera