Skolpengen

Skolförslaget fick nej av oppositionen: ”Duger inte att vänta”

School,Admission,Budget.,Children,Or,Kids,,Walking,Above,Golden,Coin

”Det duger inte alls att vänta till efter valet med sådant som omedelbart behöver åtgärdas. Sverige har inte råd med en segregation som ständigt växer”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

| Foto: Shutterstock

Regeringens förslag om ökad likvärdighet för skolhuvudmän röstades ned på tisdagen. En majoritet i utbildningsutskottet anser att en ändrad fördelning av skolpengen skulle öka skillnaderna i villkor mellan kommunala och fristående skolor. LR kritiserar ställningstagandet.

Utskottsmajoriteten menar också att en ändrad fördelning riskerar skapa ett otydligare system än det nuvarande. I och med utfallet i riksdagens utbildningsutskott ser regeringen inte ut att få igenom sitt förslag, skriver TT.

Den föreslagna lagändringen innehåller ett ändrat system för hur ersättningen, skolpengen, ska betalas ut till kommunala respektive fristående skolor. Regeringen vill att kommunala skolor ska kunna få mer pengar med motiveringen att kommunala skolor har ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning.

”Segregationen växer ständigt”

”De enskilda huvudmännen bör därför inte ges ersättning för ett ansvar som de inte har”, skriver regeringen, som backas upp av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, i sitt lagförslag. Regeringen menar att det skulle öka möjligheten att ge alla elever, oavsett huvudman, tillgång till likvärdig utbildning.

Att förslaget nobbades väcker kritik från Lärarnas Riksförbund.

– Det duger inte alls att vänta till efter valet med sådant som omedelbart behöver åtgärdas. Sverige har inte råd med en segregation som ständigt växer. Konsekvenserna kan vi redan se. Det är mer än tillräckligt, säger ordföranden Åsa Fahlén till Skolvärlden.

Kommentera