klassrum_2
Nyanlända

”Det behövs bättre samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare”

Skolan behöver höja kvaliteten i studiehandledning på modersmålet. Till exempel måste samverkan mellan studiehandledare och ämnesläraren stärkas.
Det visar Skolinspektionens granskning.

Läs mer

Här kan du ta del av rapporten
Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9″.

 

Studiehandledning på modersmålet innebär att nyanlända elever får stöd i undervisningen på sitt modersmål så att de kan utvecklas i alla ämnen samtidigt som de lär sig svenska. När studiehandledningen fungerar bra kan den bli en bro till det svenska utbildningssystemet och underlätta elevernas lärande.

Nu har Skolinspektionen granskat hur 14 skolor arbetar med studiehandledning i årskurs 7–9 och resultatet visar att alla elever inte får tillräckligt stöd för att kunna nå kunskapskraven och att den studiehandledningen som ges inte alltid är anpassad till elevens behov.

Skolorna behöver till exempel bli bättre på att använda studiehandledningen som en pedagogisk resurs. Det är också viktigt att studiehandledare och ämnesläraren samverkar kring eleven.

– För nyanlända elever är det mycket viktigt att få begrepp och sammanhang förklarade på sitt modersmål, både för att kunna använda tidigare kunskaper och för att ta till sig nya. Studiehandledning på modersmålet ska ha ett pedagogiskt upplägg och en koppling till ämnen. Det är problematiskt om verksamheten i praktiken begränsas och får fokus på översättning, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Skolinspektionen lyfter fyra utvecklingsområden för skolorna.

Huvudmännen behöver följa upp kvaliteten på studiehandledningen och inte bara se till tillgången, studiehandledningen behöver bygga på kartläggningen av elevens tidigare kunskaper och studiehandledare och ämneslärare behöver planera studiehandledningen i mer samverkan.

Dessutom menar Skolinspektionen att studiehandledarens uppdrag behöver tydliggöras. Det är till exempel viktigt att uppdraget ses som en pedagogisk resurs och att handledningen planeras med en tydlig koppling till undervisningen. Det behövs därför en tydlig introduktion för studiehandledare i arbetet, menar Skolinspektionen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm