klassrum_suddigt
Skolinspektionen

Skolinspektionen hotar allt fler skolor med vite

Fallen där Skolinspektionen hotar en skola med vite ökar. Det visar en granskning som Dagens Samhälle gjort.
Otillräckliga insatser till elever i behov av stöd är en vanlig orsak.

Skolvärlden har tidigare skrivit om en undersökning från Lärarnas Riksförbund som visar att åtta av tio högstadielärare känner till elever som är i behov av särskilt stöd men som inte får det. Trots att de har rätt till detta.

Att skolor inte sätter in tillräckligt med stöd till eleverna är också en av de två vanligaste orsakerna till att Skolinspektionen hotar skolor med vite. Det konstaterar Dagens Samhälle som tittat närmare på myndighetens tillsynsbeslut. Den andra orsaken är brister i trygghet och studiero.

Tidningens granskning visar också att antalet förelägganden har ökat från ett tjugotal år 2013 till drygt 100 förra året samt att storleken på vitesbeloppen ökar.

– Vi ser till elevernas bästa och att det inte ska gå för lång tid innan brister rättas till. En termin utan särskilt stöd är väldigt lång tid för den som går i nian och måste klara kunskapskraven för att bli behörig till gymnasiet, säger Christina Ridderman Karlsson, chef för Skolinspektionens rättsenhet, till tidningen.

Förutom brister i stöd och bristande studiero kan orsakerna till Skolinspektionens hot om vite handla om kränkande behandling, felaktig betygsättning och brister i det pedagogiska ledarskapet.

En förklaring till att antalet vitesförelägganden ökat kan vara att Skolinspektionen, sedan en skollagsändring som trädde i kraft i januari 2015, är skyldig att förelägga med vite vid brister som allvarligt försvårar elevernas förutsättningar att nå målen.

 

Kommentera