nationella_prov_mobil

19 procent av rektorerna uppgav i granskningen att de påverkats av otillåten spridning det senaste året.

Nationella prov

Skolinspektionen: Minskad spridning av nationella prov

Skolor har blivit bättre på att hantera nationella prov. Det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. Dessutom har den otillåtna spridningen minskat.
– Väldigt många människor har tagit ett enormt ansvar och gjort ett väldigt bra jobb med att hantera proven, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Om granskningen

Skolinspektionen har oanmält granskat totalt 67 skolor, 36 grundskolor och 31 gymnasieskolor. 45 av dem är kommunala och 22 är fristående.

Det man har tittar på är hur skolorna hanterar beställningen, förvaringen och genomförandet av nationella prov. Dessutom har man granskat hur skolorna förvarar proven efter provtillfället. 

Granskningen genomfördes under våren 2019.

Källa: Skolinspektionen

Sedan förra året ska elevens resultat på det nationella provet i ett ämne ”särskilt beaktas” vid betygsättningen. Därför riskerar otillåten spridning av proven att i förlängningen skada förtroendet för hela betygssystemet, konstaterar Skolinspektionen.

De senaste åren har det rapporterats mycket om läckta nationella prov, men nu verkar det som trenden kan ha vänt.

Under våren gjorde Skolinspektionen en granskning där man besökte 67 skolor oanmält. Nu har myndigheten släppt resultatet. 19 procent av rektorerna uppgav att skolan de jobbar på har påverkats av otillåten spridning under det senaste året. Höstterminen 2018 var motsvarande siffra 24 procent.

– Jag tycker att deras granskning tyder på att proven hanteras på ett mycket bättre sätt på skolorna. Det här tyder också på att de föreskriftsändringar som Skolverket gjorde inför den här våren fick en stor effekt, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Enligt Boman läckte två av de tidsbestämda nationella proven i våras. 

– Förra och förrförra året var det åtta stycken. Minskningen av otillåten spridning är markant, säger han.

My Zetterman-Alm, svensklärare på ProCivitas i Malmö, tror också att det är de skärpta rutinerna som ligger till grund för den minskade spridningen.

– Förhoppningsvis handlar det om skolor som inte har haft rutiner för proven har fått rutiner för proven, säger hon.

Samtidigt ser My Zetterman-Alm en baksida med de nya rutinerna. Något som hon märkte av i våras.

– Man har ju försvårat lärarens arbete på flera sätt genom att skicka ut rättningshänvisningarna senare och genom att skicka saker ganska nära inpå så att det är svårt att strukturera upp det innan. Å ena sidan är det positivt att spridningen har minskat, samtidigt behövde jag vara på jobbet väldigt tidigt dagen som nationella proven skulle vara, säger hon.

Anders Boman.
Anders Boman.

I Skolinspektionens rapport konstaterar man att skolornas hantering av nationella prov överlag är god. 2018 riktades utvecklingsområden till 32 skolor, i år endast till sju.

Rapporten visar också att nästan alla skolor förvarar proven inlåsta. Det absolut vanligaste är att proven förvaras i ett låst skåp i ett låst rum. Dock menar Skolinspektionen att obehöriga trots allt kan komma åt proven med en viss ansträngning på cirka en av fem skolor som granskades.

– För Skolverkets del handlar det nog väldigt mycket om att fortsätta att kommunicera, fortsätta tydliggöra och uppmärksamma skolorna på hur viktigt det är att precis alla som hanterar proven tar sitt ansvar på ett bra sätt, säger Anders Boman.

Han menar att Skolverket måste fortsätta jobba tillsammans med skolorna för att motverka spridningen av prov, då det är en bit kvar till 2022, då proven blir digitala.

– Det finns ingenting som säger att spridningen från och med nu kommer att upphöra. Vi kan bara konstatera att vårens spridning var väldigt liten om man jämför med vad vi tyvärr har fått uppleva innan.

Kommentera