trygghet_studiero

Skolinspektionen har granskat trygghet och studiero under två år.

| Foto: Rawpixel.com/Tyler Olson
Ny rapport

Skolinspektionen: Så lyckas skolor med trygghet och studiero

De flesta skolor gör ett bra arbete med trygghet och studiero, men många kan bli bättre, enligt en granskning av Skolinspektionen.

Rapporten

Hela rapporten ”Skolors arbete med trygghet och studiero” finns att ladda ner på Skolinspektionens webbplats (pdf).

Under 2018 och 2019 har myndigheten granskat kvaliteten i närmare 400 grund- och gymnasieskolors arbete med trygghet och studiero. Den breda slutsatsen är att merparten av skolorna gör ett bra arbete, knappt en skola av tio beskrivs som att den i låg utsträckning uppfyller Skolinspektionens kriterier.

De skolor som lyckas bäst i granskningen är de som inkluderar hela skolan och all personal i arbetet, så att klassrum, korridorer, matsal och skolgård alla präglas på samma sätt. De som lyckas sämst är de skolor som lämnar åt varje enskild lärare, vägledare och så vidare att reda ut ordningsproblem.

Man pekar ut ett antal faktorer som man menar utmärker de skolor som lyckas bra, respektive de som lyckas mindre bra.

Skolor som lyckas:

  • involverar hela organisationen i arbetet
  • arbetar systematiskt med såväl trygghet som med studiero
  • låter organisationen bära ansvaret
  • arbetar både ”här och nu” och med långsiktighet
  • har en rektor och skolledning som aktivt driver arbetet

Skolor som inte lyckas:

  • saknar ett utvecklat arbete för studiero
  • har inte en heltäckande bild av nuläget
  • arbetar inte skolövergripande
  • saknar ett främjande och förebyggande arbete
  • vidtar åtgärder som inte ger effekt

Rapporten lyfter också att begreppen ”trygghet” och ”studiero” bör hållas isär. Även om de påverkar varandra behöver man förstå att det krävs separata, systematiska insatser för vardera. På de undersökta skolorna är det arbetet med trygghet som fungerar bäst.

Kommentera