Kritik

Skolinspektionen slår ner på skolor som saknar SYV

 Extremt många elever utspridda på flera olika skolor. Så ser verkligheten ut för många av landets studie- och yrkesvägledare. Bristande vägledning är en vanlig källa till kritik från Skolinspektionen. 

För tre år sedan gjorde Skol­inspektionen en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen för 10 000 elever på 34 olika grundskolor i landet.

Granskningen visade på omfattande brister; skolor saknade mål för vad de ville uppnå med studie- och yrkesvägledningen och i många fall hade rektorn inte gett några riktlinjer för hur studie- och yrkesvägledningen skulle organiseras och genomföras.

Även i myndighetens löpande tillsyn är det vanligt med påpekanden om studie- och yrkesvägledning. Här är ett axplock från det senaste året:

• Ett antal skolor i Norrtälje kommun fick i fjol kritik av Skolinspektionen för att alla elever inte hade tillgång till studie- och yrkesvägledare. Norr­tälje fick också bakläxa av Skol­inspektionen för att elever i de yngre åldrarna inte fick tillräckligt mycket studie- och yrkesvägledning.

• I december hotade Skolinspektionen Nynäshamn med ett vite på 600 000 kronor på grund av brister i skolverksamheten – bland annat gällande att en del skolor saknar studie- och yrkesvägledning.

• På en grundsärskola i Borlänge kommun kritiserade Skolinspektionen att studie- och yrkesvägledningen främst sker i årskurs nio och menade att även de yngre elevernas behov av vägledning måste tillgodoses.

• Praktiska Sverige AB fick nyligen ett viteshot på tre miljoner kronor. Skolinspektionen konstaterade i sin tillsyn bland annat att det finns skolor där eleverna inte har tillgång till en samlad elevhälsa, skolbibliotek och studie- och yrkesvägledning.

Göteborg är en av de kommuner i landet som har flest elever per studie- och yrkesvägledare, både i högstadiet och i gymnasiet.

– Helt klart skulle vi behöva vara fler. I grundskolan koncentrerar vi oss mest på årskurs 9 – det blir inte så mycket tid över till eleverna i årskurserna 6–8, även om vi vill få dem att tänka på studier och yrken i ett tidigt stadium, säger Sven Nilsson, studie- och yrkesvägledare och skyddsombud för Lärarnas Riksförbund.

Han arbetar själv på tre olika grundskolor och har vägledningsansvar för omkring 800 elever.

– Göteborg är inte den mest generösa kommunen vad gäller medel till undervisning eller vägledning, säger Sven Nilsson.

På Gotland är SYV-tätheten bättre, men att hitta utbildade personer att anställa är en utmaning, berättar Carina Levander, studie- och yrkesvägledare på Wisbygymnasiet.

– De senaste 1,5 åren har det varit svårt att rekrytera. Vi vill utöka vägledningen för att den ska gå som en röd tråd genom hela skolsystemet men i dagsläget är vi inte nog många för det. Särskolan är i ett extremt behov av fler studie- och yrkesvägledare men får inga sökande. I vår kommer vi att gå ut med tre lediga tjänster och vi hoppas kunna locka nyutbildade till Gotland, säger Carina Levander.

Hon trivs med den samlade vägledarorganisation som Gotland har, men konstaterar att vägledarna behöver bli fler för att kunna utveckla arbetet. I dag får hon och kollegorna täcka upp för varandra för att hantera personalbristen.

– Det gäller speciellt inför gymnasievalet, så att alla elever får en chans att träffa en studie- och yrkesvägledare.

Kommentera