Arbetsmiljö

Skolkaos i Ljusdal – kommunala chefer kräver extern utredning

ljusdals_kommunhus

En anmärkningsvärd post i toppchefernas skrivelse är att dialogen mellan arbetsgivare och fackliga parter inte fungerar, vilket lett till tvister som kostat kommunen miljonbelopp.

| Foto: Shutterstock/Ljusdals kommun

Dålig arbetsmiljö, tvister med facken som kostat miljonbelopp, rektorer som slutar, och rekryteringsproblem.
I ett öppet brev till styrande politiker kräver två kommunala chefer en extern utredning av skolväsendet i Ljusdal.
– Det vore oerhört korkat om man inte beviljar det, säger LR:s föreningsombud Christian Jensen.

Bakom skrivelsen står Ljusdals kommunchef Nicklas Bremefors och HR-chef Siv Thun. Cheferna riktar svidande kritik mot hur skolverksamheten fungerar i Ljusdal.

Siv Thun beskriver för Skolvärlden hur arbetsmiljön på sina håll är så dålig att den fått sjukskrivningstalen att skjuta i höjden. Vilka skolor och förskolor det gäller vill hon inte gå närmare in på.

– Vi har dåliga resultat gällande antalet elever som får godkända betyg, och det är ett symptom. Våra elever måste ha en arbetsmiljö där de kan tillgodogöra sig undervisningen. Bland lärarna skiljer sig åsikterna om arbetsmiljön åt. Jag är säker på att det ökade antalet sjukskrivningar inte bara beror på pandemin. Många, på alla nivåer, har en pressad arbetssituation.

”Många kommer att få berätta”

Bremefors och Thun efterlyser en extern utredning som granskar både organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden. Om den blir av är nu en fråga för politikerna.

Vad skulle en sådan utredning kosta?

Siv Thun.

– Det vet jag inte. Men det är viktigt att vi har våra politiker i ryggen, att de förstår att vi måste jobba med det här. Jag förväntar mig ett ja och ser framför mig hur en utredning kommer in som en neutral part och vänder på de olika stenarna. Det betyder att många kommer att få berätta och fundera över varför det har blivit så här, säger hon.

Ni larmar om att rektorer slutar?

– I flera år har Ljusdal dragits med att rektorer väljer att sluta, och dessutom har man svårt att rekrytera nya chefer till utbildningsförvaltningen.

…och om svårigheter att rekrytera lärare?

– Det är svårt att rekrytera legitimerade lärare. Ljusdal är dessutom en inlandskommun och kommunikationerna är inte lika bra som i kommuner utefter kusten.

En annan anmärkningsvärd post i toppchefernas skrivelse är att dialogen mellan arbetsgivare och fackliga parter inte fungerar, vilket lett till tvister som kostat kommunen miljonbelopp.

– När vi utvecklar eller förändrar verksamhet och organisation har vi tappat bort förhandlingsspåret (MBL), och det är något vi ser har ökat. Vi utbildade alla chefer och rektorer i november och jobbar för att förbättra oss. Det här är också ett symptom på när man inte har de organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållandena på plats. Hur ska beslut fattas och i vilken ordning ska saker tas? Arbetsgivare måste förstå hur formalia ska skötas.

Syndabockar

Vidare talar ni om en dysfunktionell kultur på utbildningsförvaltningen?

– Det finns en tendens att man börjar utse syndabockar och att man tappar tilltro, respekt och förtroende mellan varandra. Då får vi ingen bra dialog utan i stället dålig kommunikation.

För två år sedan skrev Skolvärlden om att det drogs in 100 tjänster i skola och förskola. Har det bidragit till de växande problemen?

– Den frågan kan jag inte svara på.

Hur ser du på framtiden för Ljusdals skolor?

– Jag har jobbat här som HR-chef i drygt ett år och har lyssnat på lärare, fackliga parter och huvudskyddsombud. Det positiva är att jag mött ett engagemang som ger mig ett hopp om framtiden, det finns en vilja till förbättring hos alla parter men jag kan konstatera att vi inte klarar att vända allting själva. Vi behöver någon som tittar utifrån och in, säger Siv Thun.

”Det finns pengar”

LR:s föreningsombud Christian Jensen kallar allt en jättesoppa. På frågan om han tycker förslaget om en extern utredning är bra svarar han först att ”det blir i alla fall inte sämre”.

Christian Jensen.

– Det vore oerhört korkat om man inte beviljar en extern utredning, i synnerhet med tanke på att man i onsdagens tidning kunde läsa att kommunen gått väldigt mycket plus. Det betyder att det finns pengar att förbättra varumärket med.

Han ställer sig i stort positiv till chefernas öppna brev.

– Men vad jag tycker saknas i inlagan är var det politiska ansvaret är någonstans? Där duckar man. Gällande alla viten som betalats ut så är det många, framför allt har Kommunal och LR drivit tvisterna. Det tråkiga är att det i princip är samma tvist hela tiden. Man måste förhandla om MBL och göra riskbedömningar, ändå görs det inte.

”Gömmer sig i kulisserna”

Christian Jensen säger att problemen byggts på över tid och att en stor del av skulden ligger på Ljusdals politiker.

– De är jätteduktiga på att säga ”ni måste spara, ni är för dyra”. Jag har faktiskt ett brev från en rektor som säger att ”nej jag kan inte ta det där pedagogiska beslutet för vi har inte budget för det”. Det är en resursfråga men politikerna tycker att det passar bra att gömma sig i kulisserna och säga ”det är en intern fråga”. Hela tiden handlar det om en kostnadsjakt och det påverkar arbetsmiljön.

Beträffande arbetsförhållandena nämner Christian Jensen den senaste medarbetarundersökningen från 2020.

– Den var illröd, riktigt illa var det.

Kort efter intervjun med Christian Jensen gick kommunstyrelsen toppcheferna till mötes.

– Vi beslutade att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upphandla en extern utredning, för att titta på vad som är problemet med den arbetsmiljö och de sociala faktorer som kommit till kommunstyrelsens kännedom. Alla tycker att det är väldigt bra att det här lyfts och att det är klart det ska göras, säger ordföranden Marit Holmstrand (S) till Ljusdals-Posten.

”Personalbyten på alla nivåer”

Hon kommenterar de ökande sjukskrivningstalen, rekryteringsproblemen, att rektorer slutar och tvisterna mellan fackliga organisationer och kommunen så här:

– Det har varit personalbyten på alla nivåer vilket kan indikera att någonting inte är som det ska. Det måste vi en gång för alla försöka komma till rätta med, för det här har stor betydelse för utvecklingen i vår kommun.

Kommentera