helenehk

Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, tycker inte att det är någon hemlighet att lärarutbildningen behöver förstärkas.

Skolkommissionen

”Skolkommissionen underkänner lärarutbildningen”

Skolkommissionen vill stärka lärarutbildningarna och inrätta en statlig instans för professionsutveckling. Skoljournalisten Cecilia Garme läser det som ett underkännande

Av alla förslag som Skolkommissionen lägger fram, väcker lottning till populära skolor mest uppmärksamhet. Mindre upphetsning väcker de idéer som Skolkommissionen hoppas ska bidra till en starkare lärarutbildning.
– Jag reagerade på att det nya professionsprogrammet inte ska placeras på lärarutbildningarna utan vara ett självständigt institut. Det normala i utbildningsväsendet i övrigt är att högre utbildningar, till exempel masters- och forskarutbildningar, utformas vid samma institutioner som ger grundutbildning, säger Cecilia Garme, frilansjournalist.
Hon tolkar det som ett underkännande av utbildningarna.

Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, ser en i stället en möjlighet i regional utveckling av utbildningen.

– Jag menar att utbildning och fortbildning inom professionsprogrammet måste vara kopplat till högskolor och universitet som har lärarutbildning. Den ska vila på vetenskaplig grund och det kan ju bara erbjudas hos våra lärosäten. Ska det här bli förankrat hos profession och huvudmän vill vi se en regional samverkansorganisation.

Kritiken mot lärarutbildningen tar inte ministern särskilt hårt.

– Jag tror inte att det är någon hemlighet att vi behöver stärka lärarutbildningen, det är den största utbildningen av alla och forskningen är svagt utvecklad. Det måste vara en starkare koppling mellan praktik och akademi, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kommissionen vill också höja antagningskraven till lärarutbildningen och utöka praktikperioderna. I förslaget finns också tankar om uppstyrd vidareutbildning via den nationella instansen, något Cecilia Garme menar skulle kunna mota godtyckligheten som många upplevt i samband med utdelningen av lärarlönelyftet.
– Att skapa distinkta steg och ökande kvalifikationsnivåer bäddar ju för en transparens vid lönesättning och löneökning så att  löneutveckling kan åstadkommas utan att det uppstår splittring och missnöje bland lärarna, som i det senaste lärarlönelyftet, säger hon.
Mimmi Rönnqvist, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, oroar sig för att förslagen ska vara för kostsamma för att bli verklighet.
– Det viktigaste är att man inte säger att lärarutbildningen blir för dyr utan att man ser den som en investering. Att lägga pengar på lärarutbildningen är att lägga pengar på svensk skola, säger hon.

Kommentera