matz
Foto: Andreas Hillergren
Lönekrav

Skolledarna kräver egen lönesatsning

Sveriges Skolledarförbund vill att regeringen avsätter 300 miljoner kronor till högre löner för de skickligaste skolledarna.
Lärarnas Riksförbund välkomnar Skolledarnas krav. 

Nu föreslår Sveriges Skolledarförbund att regeringen utformar en lönesatsning som har fullt fokus på skolledarprofessionen. 300 miljoner kronor vill man att regeringen avsätter för en lönesatsning på de skickligaste skolledarna.

– Vi står inför en ledarkris i svensk skola när en hög andel av skolledarkåren går i pension de närmaste åren eller väljer att lämna yrket av andra skäl. Skolledaruppdraget måste vara tillräckligt attraktivt så att dessa erfarna ledare kanske kan lockas att stanna kvar eller ersättas av nya ambitiösa ledarförmågor, säger Skolledarnas ordförande Matz Nilsson i ett pressmeddelande.

– Vi föreslår att regeringen utformar en satsning på höjda löner för skolledare. Ledarskapets betydelse för resultatet i förskola och skola är väl belagt i forskning. Utan skickliga ledare kommer de stora satsningarna på läraryrket inte att falla så väl ut som önskat.

Lärarnas Riksförbund välkomnar Skolledarnas krav.

– Det är bra att landets rektorer inte längre kräver att få ta del av Lärarlönelyftet. Det är också angeläget att rektorer och skolledare får en egen riktad satsning, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund menar att regeringens lärarlönesatsning på tre miljarder kronor kommer underlättas av om Sveriges skolledare får en egen satsning.  

– Skolledarnas ordförande Matz Nilsson har alldeles rätt i att svensk skola står inför omfattande utmaningar och för att klara dessa krävs en satsning på ledarskap. Vi står inför en akut kris på tillgången för lärare i vissa ämnen, men vi behöver också fler kompetenta rektorer med lärarbakgrund, säger Bo Jansson.

Kommentera