Fackligt

Skolledarna: ”Ser fram emot det nya bygget”

Matz Nilsson, Förbundsordförande Skolledarna

Matz Nilsson är förbundsordförande för Svenska Skolledarförbundet.

I likhet med LR:s och Lärarförbundets delegater röstar även Svenska Skolledarförbundet ja till ny organisering.
– Vi ser fram emot att bygga det här nya tillsammans med lärarna, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

På samma sätt som lärarna från dagens två fackförbund kommer att organiseras i det nya förbundet Sveriges Lärare, kommer skolledare som idag är medlemmar i Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet organiseras i det nya förbundet Sveriges Skolledare. Det står klart efter lördagens extra kongress.

– För landets skolledare finns många fördelar med den nya organiseringen. Vi blir starkare i vårt företrädarskap såväl lokalt som nationellt och kan via vår spetskompetens driva frågor av stor betydelse för medlemmarna. Samarbetet mellan de två nya förbunden visar på vår gemensamma vilja att samarbeta över professionsgränserna för verksamhetens bästa, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

– Att bilda det nya förbundet innebär för oss som skolledare att vi blir betydligt starkare och får mer kraft att driva frågor gentemot huvudmän och politiker. Både skolledarnas och lärarnas förutsättningar för sina uppdrag kommer att få större synlighet och vi blir en starkare röst för en likvärdig skola, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet), Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund) och Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund) på gemensam kongress under våren 2022.

Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare blir två separata och suveräna fackförbund inom Saco, som gemensamt kommer att ingå i federationen Facken inom utbildning, med totalt 330 000 medlemmar.

Samarbetar i frågor där de är överens

Matz Nilsson tror att de två yrkesgrupperna i framtiden kommer att ha nytta av att kunna samarbeta i frågor där båda vill sätta press på beslutsfattare i specifika frågor.

– Samarbetet kommer absolut öka i de frågor vi är överens. Vi har identifierat politikområden där vi är överens och där kommer vi jobba gemensamt för att bli starkare. Övriga frågor driver vi separat.

Vissa ser det som potentiellt problematiskt att ha skolledare och lärare under samma fackliga paraply. Hur ser du på det?

– Vi blir ju två självständiga förbund. Vi blandar inte lärare och skolledare men vi gör någonting tillsammans där vi stärker de två rösterna tillsammans och får ut mer medlemsnytta för våra medlemmar.

Ser fram emot det nya bygget

Samarbetet kommer även innebära ekonomiska fördelar, då förbunden kan komma att dela på kostnader för sådant som lokaler och medlemstjänster.

– Smartare ekonomiska lösningar är en viktig faktor för att kunna ge mer tillbaka till medlemmarna och lägga mindre på överbyggnad och organisation, säger Matz Nilsson.

Kommer skolan hamna högre på beslutsfattarnas dagordning i och med detta?

– Det är absolut vårt mål. De två suveräna förbunden kommer att stärka sin röst i arbetsgivarpolitiken. Bygget av Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare börjar på allvar nu på måndag. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot det.

Kommentera