Arbetsmiljö

Skolministern om våldet mot lärare: Vi ska stärka tryggheten

lina-axlsn-kihlblom-skolattacktidning

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) menar att det förebyggande arbetet behöver stärkas för att minimera risken att nya våldsdåd inträffar. Infällt: Skolvärldens prisbelönta dokument om knivattacken i Eslöv 2021.

| Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån/Polisen

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) säger till Skolvärlden att regeringen är fast besluten att stärka tryggheten för både lärare och elever.
– Skolan kan göra mycket, men skolan kan inte göra allt. Därför ska vi fortsätta att samarbeta med aktörer även utanför skolans inre värld, säger hon.

Bland aktörerna hon refererar till finns socialtjänsten, polisen och hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Under torsdagen hölls stormöte om våldet i skolan, dit Lina Axelsson Kihlblom tillsammans med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) bjöd in 13 myndigheter och organisationer.

– Syftet med mötet var just att utbyta information om det arbete gällande säkerhetsfrågor i skolan som görs inom respektive myndighet och organisation. Vi fick flera inspel från de aktörer som deltog. Här är det tydligt att samhället måste stå starkt, säger Lina Axelsson Kihlblom till Skolvärlden på epost via sin pressekreterare.

Samverkan är avgörande

Mycket av diskussionen under mötet handlade just om samarbetet mellan alla de olika inblandade parterna. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén deltog i mötet och lyfte hur samspelet mellan olika regler och lagar kan göra det svårt för såväl skolpersonal som representanter för exempelvis socialtjänsten och polisen att veta hur man ska agera i vissa lägen.

Åsa Fahlén, LR

– Du har arbetsmiljölagen, skollagen, polisens eget regelverk och så vidare. Inte ens för våra arbetsmiljöexperter är det alltid helt lätt att veta i vilket regelverk man hittar stöd för att göra vissa saker. Vad får man som lärare lämna ifrån sig, vilken information får socialtjänsten dela, vad får polisen göra? säger hon.

– Det är tydligt hur viktigt det är att samverkan mellan skola, elevhälsa, socialtjänst, polisen och hälso- och sjukvård fungerar för att kunna sätta in rätt insatser där de behövs, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Skolministern menar att det förebyggande arbetet behöver stärkas för att minimera risken att nya våldsdåd inträffar, men tror även att förberedelserna för hur man ska agera om det ändå sker behöver jobbas med.

– Det är många som lyfter att det förebyggande arbetet behöver stärkas, med bland annat stärkt elevhälsa och att resurserna till skolan ska stanna i skolan. Men det handlar också om att identifiera och förhindra. Och när våldsdåd händer är det väldigt viktigt att det finns rutiner på plats och att personal agerar utifrån dem, säger hon.

Lagstiftningen ska ses över

Nästa steg efter mötet är att regeringen ska se över om lagstiftningen på något sätt behöver ändras för att underlätta samverkan mellan parterna.

– Den här regeringen är fast besluten om att stärka den allmänna tryggheten i skolan för både elever och skolpersonal och jag vill se om det finns mer som vi från regeringen kan göra, säger Lina Axelsson Kihlblom.

På mötet deltog utöver de tre ministrarna representanter från båda lärarlärarfacken, Sveriges skolledarförbund, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas riksförbund, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Polismyndigheten, Sveriges kommuner och regioner samt Säpo.

Kommentera