ekstrom_anna

Utbildningsminister Anna Ekström ser samarbete som en viktig del i arbetet att lösa lärarbristen. Foto: Magnus Glans

Politik

Skolministrarna i stormöte för att lösa lärarbristen

Nya siffror från Skolverket visar att lärarbristen fortsatt är akut.
På onsdagen möttes skolministrarna och aktörer runt läraryrket i ett stormöte kring frågan.
– Ska vi se till att vi får fler lärare i måste vi jobba ihop, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Aktörerna som deltog under mötet:

• Friskolornas Riksförbund

• Idéburna skolors riksförbund

• Lärarförbundet

• Lärarnas Riksförbund

• Lärarutbildningskonventet

• Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

• Lärarförbundet student

• Svenska Kommunalarbetarförbundet

• Sveriges Kommuner och Regioner

• Sveriges Universitets- och högskoleförbund

• Sveriges Skolledarförbund

Skolverkets senaste siffror visar att det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. 

Myndigheten bedömer att den beräknade framtida bristen kommer att minska något jämfört med vad den förra prognosen visade, men läget är alltjämt oroande. 

Störst är behoven de närmaste fem åren då rekryteringsbehovet uppgår till motsvarande 69 000 heltidstjänster. Det största rekryteringsbehovet finns i högstadiet.

I januari 2015 inledde regeringen satsningen ”Nationell samling för läraryrket”. Inom ramen för det har regeringen tillsammans med lärarfacken och arbetsgivare arbetat för att öka läraryrkets attraktionskraft.

Samtalen under förra mandatperioden ledde bland annat till kriterierna för lärarlönelyftet och utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”.

I dag satte regeringen igång det nya initiativet ”Samling för fler lärare” med intentionen att hitta möjliga lösningar för att minska lärarbristen och öka attraktiviteten för läraryrket.

Utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, bjöd under onsdagen in en rad aktörer runt läraryrket till utbildningsdepartementet för att samtala om behovet av lärare och förskollärare.

– Det är uppenbart att vi fortsatt har en lärarbrist. Ingen kommer att klara av det här ensam och därför är det viktigt att samla engagerade aktörer på det här sättet, säger Matilda Ernkrans efter det första mötet.

Aktörerna som deltog under mötet. Foto: Magnus Glans
Aktörerna som deltog under mötet. Foto: Magnus Glans

Det var framför allt ett bra tillfälle att få en samlad bild av de olika aktörerna, menar hon. 

– Jag kan konstatera att det finns mycket som vi har en gemensam samsyn om, men sedan finns det en del saker som vi skiljer oss åt. 

Som till exempel vad då? 

– Till exempel så finns det olika syn på hur mycket man ska lägga på fler vägar in i läraryrket och hur mycket ska vi satsa och ta ansvar för den långa lärarutbildningen. Det är bra för mig som statsråd att höra de olika åsikterna, säger Matilda Ernkrans. 

Utbildningsminister Anna Ekström ser samarbete som en viktig del i arbetet. 

– Det finns en bred samsyn kring problemen. Sedan är den inte lika bred när det gäller hur man ska lösa problemen. Men det är bra att det kommer upp på bordet, säger hon och tillägger: 

– Min ambition är att vi ska ha ett vardagligt, enkelt och fungerande samarbete så att lärarnas organisationer kan bidra till att vi tar fram riktigt bra förslag, att vi kan få bra inspel som kan göra förslagen ännu bättre, men också att det ska finnas en öppenhet att komma med idéer och förslag. Ska vi se till att vi får fler lärare i Sverige, då måste vi jobba ihop.  

Skolverkets nya siffror visar att läget med lärarbristen har ljusnat något – men det är alltjämt akut. Finns det något som du önskar att ni hade gjort annorlunda under förra mandatperioden? 

– Jag tycker att det som vi gjorde under förra mandatperioden var kloka åtgärder. Lärdomen är att vi under den här mandatperioden måste göra ännu mer för att säkra läraryrkets attraktivitet. Det som är nytt den här gången är att vi har januariavtalet, där lärarbristen är en väldigt viktig del. 

Den största delen av mötet gick åt att deltagarna fick gå igenom sina viktigaste inspel när man ska diskutera lärarbristen. 

Skolvärldens reporter Fredrik Wallin intervjuar Anna Ekström. Foto: Magnus Glans
Skolvärldens reporter Fredrik Wallin intervjuar Anna Ekström. Foto: Magnus Glans

Svante Tideman, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund, var en av de som var med under mötet. 

– Vi har ju inte riktigt samma syn kring allt inom ämnet. Några talar väldigt mycket om att det ska finnas ”snabbspår”. Man vill, tycker vi då, göra lite för generösa valideringar i vissa fall. Vi håller hårt på att det inte får bli för lätt att bli lärare, då blir det inte något attraktivt alls. 

Fick du säga det du ville få sagt under mötet? 

– Ja, vi framförde att det är viktigt med bra villkor för lärarna. 

Dagens ämne på premiärmötet var behovet av nya lärare. Vad kan Lärarnas Riksförbund göra bättre i den frågan? 

– Fortsätta belysa villkoren i skolan. Vi är cirka 30–40 000 personer som skulle kunna jobba i skolan men som inte gör det. Det säger en del om hur villkoren är i dag. Väldigt många slutar för att det är för tufft där ute. Arbetsbelastningen är för hög och arbetsmiljön är för dålig. Staten måste ta ett större ansvar och se till att det blir likvärdigt. 

Framöver kommer det vara betydligt färre aktörer inbjudna, anpassat efter ämnet som ska diskuteras. Under nästa möte, den 14 februari, kommer man att diskutera lärares professionsprogram.

Kommentera