Arbetsmiljö

Skolor lämnas i uselt skick: ”Finns en ovilja till upprustning”

skola_montage

”Vi skyddsombud tar ständigt upp den förskräckligt dåliga arbetsmiljön på skyddsronder. Och så görs tillfälliga åtgärder. Men det räcker inte”, säger LR:s föreningsombud/huvudskyddsombud Åsa Haga-Eriksson i Sala. På bilden Möklinta skola.

Sala-skolor där undervisning bedrivs i moduler eller tillfälliga lokaler
  • Gärdesta modulskola, ersätter Åkraskolan. Kommer att ersättas av nya moduler från en annan leverantör på samma tomt under sommaren 2022. Drygt 300 elever.
  • Lärkbacksskolan, två modulenheter, ungefär hälften av eleverna i modullokaler. Totalt cirka 180 elever.
  • Kila skola, modul för två klasser. Totalt cirka 120 elever.
  • Ängshagenskolan, modul två klassrum. Totalt cirka 180 elever.
  • Möklinta (Kyrkskolan och Åsgården) skola, ersätts enligt planerna av moduler under sommaren 2022. Planer på om- och tillbyggnad av nuvarande skola. Totalt cirka 100 elever.
  • Åby skola, cirka 60 elever. Modul som idag används för förskolan.
  • Vallaskolan 7–9, för närvarande delvis i tillfälliga lokaler. Totalt cirka 400 elever.
  • Särskolan, 1–6 i tillfälliga lokaler i ett gammalt elevhem, varav ett är utrymt på grund av renoveringsbehov och därför tillfälligt använder klassrum på en gymnasieskola.
  • Gymnasiesärskolan, tillfälliga moduler vid Ösby naturbruksgymnasium.

En arbetsmiljö som ger luftvägsbesvär, hosta, och torra ögon. Ovanpå det avloppslukt och rekryteringssvårigheter. Problemen i flera Sala-skolor bara växer.
– Vi gör en anmälan till Arbetsmiljöverket nu men jag tvivlar på att allt löst sig när jag går i pension om fem år, säger LR:s föreningsombud Åsa Haga-Eriksson.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om Kyrkskolan och Åsgården i Möklinta som tvingats leva med stora brister i arbetsmiljön i över fem år. Där väntar – och väntar – man på en nybyggnation. Den undermåliga ventilationen leder till bland annat torra slemhinnor och huvudvärk. I ett försök att mildra besvären har kommunen ställt ut elva luftrenare, vars ljud jämförs med en finlandsfärja, i Åsgården.

Åsa Haga-Eriksson.

Men det stannar inte där. En rad skolor i kommunen är i mer eller mindre dåligt skick och i nio av dessa tvingas elever helt eller delvis husera i tillfälliga lokaler, vanligtvis moduler.

– Det är katastrof och det finns en ovilja till upprustning. Vi kommer ingenstans utan de kommer med tillfälliga lösningar och försöker lappa och plåstra. Man får ofta svaret att ”det ligger i röret”, säger Åsa Haga-Eriksson som är föreningsombud och huvudskyddsombud i Sala.

Sprickbildning

LR står nu i begrepp att göra en 6:6a, det vill säga en anmälan om brister i arbetsmiljön, gällande Vallaskolan. På grund av sprickbildning i skolans A-hus är högstadiet inhyst i B-huset. Samtidigt dras B-huset med stora avloppsproblem och störningar från ett högljutt fläktaggregat.

Som om inte det vore nog finns planer på att även flytta över särskolans högstadium till B-huset. I vintras flyttades nämligen den från mögelskadade Gysingegården till Gärdets modulskola – lokaler som särskolan nu växt ur.

– Vi skyddsombud tar ständigt upp den förskräckligt dåliga arbetsmiljön på skyddsronder. Och så görs tillfälliga åtgärder. Men det räcker inte för det saknas en rejäl överblick och planering.

Hon berättar om en tidigare 6:6a, inför nuvarande läsår, som Arbetsmiljöverket lämnade utan åtgärd.

– Man hänvisade till att kommunen förklarade hur det skulle åtgärdas. Arbetsmiljöverket avvaktade och kom inte ens ut hit.

Betongdamm

Åsa Haga-Eriksson arbetar på Ekebyskolan. Även där finns problem med fukt i källaren, golv som ska rivas ut i slöjdsalen, och betongdamm som ramlar från väggarna när dörrar slås igen. Hon konstaterar att behovet av nybyggda och helrenoverade skolor i Sala är stort.

– Man har byggt en ny låg- och mellanstadieskola i staden, och ett par på mindre orter utanför. Det pratas också om att Nya Åkraskolan, som varit en av Sveriges största modulskolor, ska bli klar 2024. Men så fort kommer det inte gå, spaden har inte ens satts i marken. Nu har det gått så lång tid att avtalet inte kunde förlängas med befintliga moduler. En ny upphandling har gjorts och ett annat företag vann den vilket innebär att alla moduler ska utrymmas och nya ställas upp.

Är det rimligt?
– Nej, inte för fem öre. Vi behöver flera nya skolor, framför allt i centrala Sala. Det finns ingen övergripande lösning i kommunen och vi ser ingen ljusning. Lärare som sökt tjänster på Vallaskolan har varit där och sedan sagt ”nej, här vill inte jag jobba”.

I ett internt mejl som Sala Allehanda tagit del av skriver kommunens utvecklingschef Benny Wetterberg att han är ”allvarligt djupt bekymrad över några av våra akuta fastighetsproblem och den brist på förståelse för skolans behov som finns”. Han beskriver också hur det saknas en helhetssyn och att varje enhet bara tänker på sin egen budget.

– Vi träffas regelbundet och har en god dialog mellan enheterna. Problemen som finns är egentligen politiska, men de dilemman som finns hamnar på våra bord och det kan uppstå intressekonflikter, säger han till Skolvärlden.

Luftvägsbesvär

Benny Wetterberg var själv närvarande när lokaler för särskilda undervisningsgrupper vid Klövervägen inspekterades. Det handlar om en enhet med små lokaler som samtidigt är i mycket dåligt skick. Både personal och elever besväras av inomhusmiljön och när en arbetsmiljöingenjör från företagshälsan kom på besök drabbades hen av luftvägsbesvär.

Anna Wiklund. Foto: Creative Mill

Det nämnda mejlet från Wetterberg gick till skolchef Anna Wiklund. Hon menar att problemen med undermåliga skollokaler inte enbart har sin grund i brist på resurser utan också i avsaknad av långsiktigt hållbara lösningar.

– Vi har cirka 800 miljoner kronor i budgeten och då är frågan hur vi på bästa sätt kan använda de pengarna för att klara av det uppdrag vi har, nämligen att följa läroplanen. Jag tillträdde så sent som 1 juli och ser en stor utmaning när det gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar för det, säger hon till Skolvärlden.

Vad vill du att de styrande ska göra?

– Två saker, det ena är att tänka helhet och långsiktighet. Ska vi exempelvis bygga en skola måste pengar avsättas. Då måste man som i all verksamhet göra prioriteringar men också bortprioriteringar. Dyra kortsiktiga lösningar är inte hållbara.

– Det är jättesvårt att rekrytera kompetent personal när konkurrensen är så hög, du arbetar hellre i en nybyggd skola som är anpassad till dagens och morgondagens pedagogik. Här har vi undervisning i källarlokaler, moduler och till och med i ett gammalt ålderdomshem, säger Anna Wiklund.

Kommentera