Fortbildning

Skolpersonalen utbildas i barncancer

Att våga engagera sig, ta initiativ och vara öppen. Det är något av den röda tråden när Skånes universitetssjukhus och Barncancerfonden har temadag för skol- och förskolepersonal.

Det har hunnit bli en mångårig tradition, temadagen för lärare och  andra i skolans värld, vars elever har fått cancerdiagnos. Tanken när universitetssjukhuset och Barncancerfonden för elva år sedan arrangerade den första temadagen var att hitta ett komplement till skolbesöken.

– De besöken är värdefulla och ofta väldigt uppskattade, men då handlar det om ett specifikt barn och situationen där och då. På den här temadagen kan vi lyfta mer generella frågor och förmedla en lite bredare kunskap om de behov som kan uppstå, förklarar Charlotte Castor som är konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör.

Urvalet till dagen sker genom att barnen och deras föräldrar väljer att bjuda in den skol- eller förskolepersonal som de har närmast kontakt med. Ofta är det mentorer, men även exempelvis skolsköterskor och kuratorer.

Under den senaste skoldagen i Lund talade bland annat barnonkologen Marie Eliasson Hofvander, syskonstödjaren Petra Svensson och sjukhusläraren Kristoffer Ericsson. Läraren Pernilla Gundersen och 15-åriga eleven Jasmin Garip Nilsson – som för två år sedan diagnostiserades med en hjärntumör – berättade om de utmaningar och problem skolan kan ställas inför.

– Jag var själv på den här skoldagen för två år sedan och kan verkligen intyga hur otroligt viktig och nyttig den var för mig. Jag tycker all skolpersonal med elever som har fått cancer borde få den här informationen, säger Pernilla Gundersen.

Själv menar hon att dialog och kontakt är det viktigaste att tänka på för skolpersonalen.

– Det är så lätt att man blir ängslig och lite handfallen. Man vill inte vara plump eller såra någon och många ligger därför lågt. I stället tycker jag att man ska engagera sig och våga ta kontakt med eleven och med föräldrarna. Om de känner att det blir för mycket så kommer de att säga ifrån.

Kunskapen om hur man ska och bör agera ute på skolorna varierar kraftigt, menar Charlotte Castor. På en del saknas den mest fundamentala kunskapen, på andra hanteras situation exemplariskt.

– Vissa skolor är helt enkelt väldigt duktiga på att hantera kriser av olika slag. Kanske har de aldrig varit med om att någon elev fått cancer eller någon annan allvarlig sjukdom, men personal och ledning vet ändå hur de ska agera.

Texten är tidigare publicerad i Barn & Cancer

Kommentera