Riksdagen 

Skolpolitik ska ge integration

Använd nyanlända lärare som studiehandledare, snabb kartläggning av nyanländas kunskaper och individanpassad Sfi. Det är några av regeringens skolförslag för bättre integration.

Regeringen presenterade i helgen skolans del i deras ”etableringspaket” för bättre integration.

Bland annat vill de att nyanlända lärare ska kunna anställas i skolorna innan de kompletterat sin lärarutbildning, och fungera som studiehandledare i modersmål.

– Där får vi föra samtal med kommunerna och göra en uppgörelse, där staten exempelvis står för fortbildningen av lärarna, så att kommunerna kan känna sig trygga med att de som anställs blir legitimerade lärare snabbt, säger utbildningsminister Gustaf Fridolin till TT.

De andra förslagen var kända sedan tidigare, som bättre valideringssystem för lärarkompetens, en individanpassad sfi-utbildning och bättre kartläggning av elevers kunskaper. 

Gustav Fridolin menar att de kommuner i landet som idag lyckas bäst med integrationen är de som framgångsrikt kartlägger nyanländas kunskaper. Därför vill han redan i år få till stånd en nationell lagstiftning som säkerställer samma behandling i hela landet.

– Alla ska få en bra skolgång så man kan bygga sitt liv och bygga Sverige. Då måste man snabbt få kartläggning, undervisning på sin kunskapsnivå, studiehandledning på sitt modersmål och tid med engagerade lärare, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm