Betygspress

Skolpolitikern: ”Jag blir ledsen över siffrorna”

Utbildningsutskottets ordförande reagerar på Skolvärldens granskning

Gunilla Svantorp press betyg

Gunilla Svantorp (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, reagerar på Skolvärldens granskning: ”Med tanke på det skolsystem som vi har är jag inte förvånad”, säger hon.

| Foto: Emmy Sjöblom

Påtryckningarna på lärarna kring betygssättningen är oacceptabla och ett uttryck för ett systemfel.
Det säger Gunilla Svantorp (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Skolvärldens undersökning om hur lärare utsätts för påtryckningar gör Gunilla Svantorp upprörd.

– Jag blir ledsen över siffrorna, men med tanke på det skolsystem som vi har är jag inte förvånad, säger hon.

– Lärarprofessionen har blivit något slags leverantör av tjänster. Marknadsfieringen av skolan gör att utbildning ses som en vara vilken som helst och då blir lärarna utsatta för påtryckningar, vilket så klart är helt oacceptabelt.

Lärare berättar för Skolvärlden hur en del föräldrar klagar över sina barns betyg på ungefär samma sätt som är en kund som är missnöjd med en nyinköpt tv klagar hos butiken.

– I stället för att samarbeta om eleverna konkurrerar skolorna i dag om dem. Höga betyg har blivit en konkurrensfördel i stället för ett mått på kunskap.

Vem är ansvarig för det?

– Marknadsfieringen har gjort eleverna till kunder i stället för att bara vara elever. Lärare har blivit leverantörer i stället för att vara just lärare. Ska vi kunna göra något åt detta måste systemet förändras. Tyvärr finns det i dag inte en politisk majoritet för det i riksdagen, men förhoppningsvis är det allt fler som får upp ögonen för att vi inte kan ha det så här.

Dagens system med skolkonkurrens har funnits i decennier, alltså även när socialdemokratin hade en starkare ställning i riksdagen än i dag.

Varför har ni inte gjort mer?

– Alla partier har ett ansvar för att det inte har gjorts mer längst med vägen. Jag tror att de som var med och genomförde kommunaliseringen och skapade friskolesystemet inte såg framför sig att det kunde bli på det här viset. Det är något som har vuxit fram efter hand.

– Men nu har vi satt ner foten. Systemet måste ändras för barnens och ungdomarnas skull. Skolan ska vara en gemensam samhällsinstitution med kunskap och bildning i fokus.

Häromåret dömde Skolverket i en rapport ut dagens betygssystem ur likvärdighetssynpunkt och konstaterade att ”om tilliten till betygen urholkas påverkas hela utbildningssystemets legitimitet.”

För att minska problemen med den bristande likvärdigheten har Skolverket bland annat skissat på en modell där betygen modereras utifrån skolornas resultat på de nationella proven.

– Vi behöver vända på alla stenar som finns och har gjort en del saker för att främja en likvärdig betygssättning, till exempel att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas, men det räcker inte. Systemet måste förändras.

Kommentera