8_av_10_kommuner_larm_artikel
Ny rapport

Skolpolitikerna: Kommunerna klarar inte att finansiera skolan

En majoritet av kommunala skolpolitiker menar att likvärdigheten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen av skolan, visar en ny undersökning.
– Att staten går in och tar över finansieringen är en nödvändig förutsättning för en likvärdig och kompensatorisk skola, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Om undersökningen

211 av 290 ordföranden för de kommunala grundskolenämnderna har svarat på fem frågor om grundskolans finansiering, liksom 793 rektorer i grundskola, nästan alla kommunalt anställda.

Läs hela undersökningen här.

I Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår att ta fram ett beslutsunderlag för ett förstatligande av skolan. Nu visar en färsk undersökning att 52 procent av de kommunala skolpolitikerna själva bedömer att likvärdigheten skulle öka om staten helt tog över finansieringen för skolan.

Hela 87 procent av dem säger att det krävs åtminstone en ökning av statliga bidrag för att säkra grundskolans kärnverksamhet de närmsta tio åren, oavsett partipolitisk tillhörighet. Motsvarande siffra bland rektorerna är 93 procent.

– Det är uppenbart att likvärdigheten inte kan garanteras med dagens system, säger Matz Nilsson på Sveriges Skolledarförbund, som tillsammans med Lärarnas Riksförbund står bakom rapporten.

En merpart av de kommunala politikerna är alltså oroliga över finansieringen av skolan. Men än mer oroade är rektorerna. 84 procent av dem bedömer att förutsättningarna för den egna verksamheten med dagens finansiering är dåliga, och 73 procent tror att den egna verksamheten skulle förbättras med statlig finansiering.

Lärarnas Riksförbund (LR) har länge drivit frågan att skolan ska förstatligas, och både de och Sveriges Skolledarförbund välkomnar det steg i den riktningen som Januariavtalet innebär.

– Att staten går in och tar över finansieringen kommer inte lösa skolans problem som genom ett trollslag, men det är en alldeles nödvändig förutsättning för att kunna genomföra andra viktiga åtgärder för en likvärdig och kompensatorisk skola, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Utifrån resultaten av undersökningen kommer de båda förbunden med tre gemensamma förslag:

  • Statlig finansiering av grundskolan måste vara en första prioritet för den nationella skolpolitiken och detta bör ske med så bred politisk förankring som möjligt.
  • Skolkommissionens föreslagna sektorsbidrag för grundskolans finansiering bör i första hand säkra undervisningsresurserna.
  • Regeringen måste redan nu avisera det så kallade likvärdighetsbidraget på sex miljarder, samt i höstbudgeten skjuta till det antal miljarder som krävs för att grundskola och gymnasieskola inte ska drabbas av nedskärningar.

Något datum för när regeringens beslutsunderlag för en statlig finansiering ska vara klart finns inte i dagsläget.

Kommentera