skolbarn_utanfor_skola_vinter_genrebild
Foto: Mostphotos
Granskning

Skolsegregationen ökar

Klyftorna mellan de svenska skolorna växer. Skillnaderna är störst i storstäderna – men tendensen tilltar även i mindre kommuner.
– Alla elever måste få samma chans, säger Bo Jansson, ordförande LR.

Dagens Samhälle har jämfört andelen behöriga elever till gymnasiet 2011 med andelen behöriga 2014. Undersökningen omfattar friskolor och kommunala skolor i 202 kommuner.  

Resultatet visar att skillnaderna mellan den bästa och sämsta skolan växer i över hälften (109) av kommunerna. Dessutom visar undersökningen att de redan svaga skolorna blir svagare – och att de redan starka blir allt starkare.

– Tyvärr bekräftar detta det som Lärarnas Riksförbund länge har varnat för. Nämligen att skillnaderna mellan olika skolor ökar och att eleverna inte får jämlika förutsättningar att klara sin skolgång, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund och fortsätter:

– Det får inte bero på enskilda kommuners ekonomiska möjligheter – alla elever måste få samma chans, säger Bo Jansson.

Tierp, Burlöv och Sundsvall är de kommuner där skillnaderna ökar som mest. Aspenskolan i Tierp har på tre år gått från 84 procent behöriga elever till fjolårets 55 procent. Högstadieskolan är dock den enda i kommunen som tar emot nyanlända.

Dagens Samhälle skriver att de ökade skillnaderna nästan uteslutande beror på att elever med liknande bakgrund i allt större utsträckning går i samma skolor. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) uppger den ökade bostadssegregationen som bakomliggande orsak, enligt tidningen.

I de kommuner där det fria skolvalet har utnyttjats mest, har skolsegregationen ökat mer är väntat med hänsyn till bostadssegregationen, skriver Dagens Samhälle.

– Det viktigt att kompensera för effekterna av det fria skolvalet, säger Bo Jansson.

Stockholm är den stad som visar störst gap mellan störst respektive minst andel behöriga 2014. På de främsta skolorna är alla behöriga, på den sämsta endast 27 procent. Just stora städer har de största klyftorna. I topp ligger, utöver Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.

Kommentera