Undersökning

Skolstress försämrar ungas hälsa

Andelen tonåringar med psykosomatiska besvär ökar, särskilt hos flickor. Bland 15-åriga flickor är den dubbelt så stor nu jämfört med för 20 år sedan, visar Folkhälsomyndighetens färska undersökning Skolbarns hälsovanor. Skolstress pekas ut som en bidragande faktor.

– Allt fler unga uppger att de har flera olika psykosomatiska symtom på ohälsa, såsom oro, magont, huvudvärk och sömnsvårigheter, ofta orsakade av stress i skolan. Ökningen är stor bland både pojkar och flickor i 13- och 15-årsåldern, säger Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad och medlem i det forskarteam som arbetar med undersökningen i ett pressmeddelande.

57 procent av de 15-åriga flickorna upplever minst två psykiska och/eller kroppsliga besvär mer än en gång i veckan. Det är den högsta andelen sedan studien började genomföras 1985. Hälften av de 13- och 15-åriga flickorna tycker att de är för tjocka och nästan var femte 13-årig flicka har försökt att gå ned i vikt.

– Det är en oroande signal. En starkt negativ kroppsuppfattning hänger ihop med en ökad risk för psykisk ohälsa även senare i livet, säger Johanna Ahnquist, enhetschef på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Ungas hälsa och livsstil förbättras dock generellt. Rapporten visar bland anna att färre unga än tidigare äter godis eller dricker läsk varje dag, dricker sig berusade, röker eller snusar, samtidigt som fler äter grönsaker.

– Skolbarn i Sverige har mycket goda levnadsvanor på det stora hela. Andelen ungdomar som har varit berusade är till exempel den lägsta på 30 år, säger Johanna Ahnquist,

Rapportern pekar på att stress i skolan och oro kopplat till ungdomsarbetslöshet bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland unga. 

Kommentera