Vlachos Hamilton Wiclander

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund.

Sekretess

Skoluppgifter offentliga igen – så tycker profilerna: ”Räcker inte”

Den 1 juli blir skolors betygssnitt, andel behöriga lärare, elever per lärare och liknande uppgifter åter offentliga.
Men fortfarande kommer information om enskilda huvudmäns intäkter och kostnader att omfattas av sekretess.

Jonas Vlachos, skolforskare, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tidigare sekreterare i ”Utredningen om en mer likvärdig skola” välkomnar beslutet.

– Det innebär att vi återgår till samma läge som innan sekretesskarusellen drog igång. Men det räcker inte. Det kommer till exempel fortfarande vara otroligt svårt att granska hur mycket pengar som egentligen betalas ut till enskilda friskolor. Offentlighetsprincipen bör gälla även för friskolor.

Hösten 2019 kom Statistiska centralbyrån (SCB) efter bedömning fram till att uppgifter om betygspoäng, elevsammansättning och liknande uppgifter hos en fristående skola bör betraktas som affärshemligheter som ska omfattas av statistiksekretess hos myndigheterna.

Beslutet överklagades till kammarrätten som dock ansåg att SBC:s bedömning var korrekt. Den 1 september 2020 upphörde Skolverket att publicera statistik om fristående skolor, men även om kommunala skolor.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson beslutade att även registret över vilka skolor det finns i Sverige, och deras adress och telefonnummer, inte längre skulle vara offentligt.

Dock gick registret fortfarande enkelt att ladda hem från EU-kommissionens hemsida.

Efter omfattande kritik mot nyordningen  antog regeringen under hösten en ny förordning som gjorde att registret över vilka skolor – privata såväl som offentliga – det finns i Sverige åter blev offentligt.

Det innebär till exempel att en familj som funderar på att flytta till skånska Kågeröd numera snabbt kan ta reda på att det i byn bara finns en F–6-skola, att den är kommunal och heter Lunnaskolan.

LÄS MER – SÅ VILL RIKSDAGSPARTIERNA HANTERA SKOLSTATISTIK I FRAMTIDEN

För några månader sedan beslutade riksdagen att tillfälligt ändra sekretesslagen vilket gör det möjligt för Skolverket att från och med halvårsskiftet publicera skolstatistik ungefär som tidigare. Det innebär bland annat att familjen som planerar att flytta till Kågeröd från och med 1 juli via Skolverkets publika databaser enkelt även kan ta reda på affärskritiska uppgifter som andelen behöriga lärare och antal elever per lärare på Lunnaskolan.

Lagändringen gäller fram till den 30 juni 2023 då det är tänkt att nya permanenta regler ska vara på plats.

”Extra viktigt med offentlighet”

Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund, säger att det är bra att uppgifterna blir offentliga igen.

– Enskilda skolor utövar sin verksamhet på det offentligas uppdrag och med skattebetalarnas medel. Skolor sysslar dessutom med myndighetsutövning, vilket gör det extra viktigt med offentlighet. Samma regler bör dessutom gälla för offentligt och enskilt drivna skolor.

Det är idag svårt att ta reda på hur mycket offentliga medel som går till olika friskolor.

– Det beror bland annat på att man kan skydda vissa uppgifter, att böckerna inte är öppna, säger Håkan Wiclander.

– En annan förklaring är att vi har ett väldigt decentraliserat finansieringssystem och en mängd olika modeller för hur enskilda skolor får betalt. Idéburna skolors riksförbund tror på en decentraliserad styrning av skolan, men att staten tar ett fastare grepp över finansieringen.

Även Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund och politisk sakkunnig (M) i Regeringskansliet när friskolereformen sjösattes av regeringen Bild, är positivt till att Skolverket återigen publicerar statistik om enskilda skolor.

– Det är jättebra. Vi ville inte att uppgifterna skulle sekretessbeläggas och välkomnar att de åter är offentliga.

– Det som dock saknas hos Skolverket även efter halvårsskiftet är bra och överskådlig information om vad som skiljer mellan olika skolor. Dagens sajt är för komplicerad. Vi skulle också vilja att det införs ett mått på enskilda skolors förmåga att höja elevernas resultat.

Kommentera