Annons
Skolvärldens siffror visar att barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder.

Skolvärldens siffror visar: Födelseland styr val av skolform

Publicerad 22 augusti 2020

Fakta

Utlandsfödda elever i friskola

Så stor andel av utlandsfödda elever – som var inskrivna i den svenska grundskolan HT 2019 och som börjat i grundskolan under de tre senaste åren – gick i svensk friskola:

HDI-värde, Human Development Index

 • Född i land med mycket högt HDI-värde 18 %
 • Född i land med högt HDI-värde 10 %
 • Född i land med medelhögt HDI-värde 15 %
 • Född i land med lågt HDI-värde 5 %

Född i ett av de tio högst rankande HDI-länderna (med fler än 50 elever i undersökningen):

 • Schweiz 28 %
 • Österrike 27 %
 • Finland 26 %
 • Singapore 25 %
 • Tyskland 25 %
 • Nederländerna 17 %
 • Irland 17 %
 • Danmark 15 %
 • Norge 11 %
 • Island 9 %

Födelsevärldsdelar

 • Oceanien 28 %
 • Nordamerika 26 %
 • Sydamerika 16 %
 • Europa 15 %
 • Asien 8 %
 • Afrika 6 %

Födelseområden

 • EU 16 %
 • Norden 14 %

Födelseland

 • Indien 42 %
 • USA 28 %
 • Storbritannien och
  Nordirland 27 %
 • Tyskland 25 %
 • Kina 21 %
 • Spanien 17 %
 • Danmark 15 %
 • Italien 13 %
 • Rumänien 12 %
 • Turkiet 11 %
 • Grekland 11 %
 • Polen 11 %
 • Norge 11 %
 • Saudiarabien 10 %
 • Pakistan 9 %
 • Serbien 8 %
 • Thailand 7 %
 • Irak 7 %
 • Somalia 7 %
 • Etiopien 6 %
 • Syrien 6 %
 • Iran 5 %
 • Vietnam 4 %
 • Eritrea 3 %
 • Afghanistan 2 %

Andel elever (i procent) som  inskrivna i svensk grundskola höstterminen 2019, som börjat i svensk skola under de senaste tre åren (HT 2017, 2018 och 2019) och som gick i svensk friskola. I undersökningen ingår enbart elever med svenskt personnummer (som det finns uppgift om födelseland). Totalt antal utlandsfödda elever i undersökningen: 72 413.

Relaterat

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder, visar Skolvärldens granskning.
Skillnaderna kan vara en förklaring till varför en större andel utlandsfödda elever i friskolor lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet än i kommunala skolor.
– Man kan fundera över vilka friskolorna vänder sig till, säger segregationsutredaren Björn Åstrand.

Trots olika mer eller mindre omfattande satsningar fortsätter elever med utländsk bakgrund – oavsett om de är födda i Sverige eller har invandrat hit – att lämna grundskolan med gymnasiebehörighet i betydligt lägre utsträckning än sina kamrater med helsvensk bakgrund.

I maj publicerade Friskolornas riksförbund en uppmärksammad rapport (”Se skolans verkliga utmaningar”) där det bland annat lyftes fram att friskoleelever med utländsk bakgrund – det gäller både elever som är födda i Sverige och invandrare – uppnår gymnasiebehörighet i större utsträckning än elever med samma bakgrund som går i kommunala skolor.

Björn Åstrand har på regeringens uppdrag utrett hur skolsegregationen ska kunna minska.Utländsk bakgrund är dock ett ganska trubbigt begrepp. Alla elever med utländsk bakgrund – oavsett om de har invandrat till Sverige eller är födda här – har inte samma bakgrund. Inte minst föräldrarnas utbildningsnivå varierar samtidigt som det är väl belagt att just föräldrars utbildningsbakgrund har stor betydelse för barnens skolresultat.

– Den faktor som alltid sticker ut när man undersöker vilka elever som går i friskolor är föräldrarnas utbildningsbakgrund som i allmänhet är högre än i jämförbara kommunala skolor. Dessvärre finns det ofta ganska dåliga data kring föräldrarnas utbildningsbakgrund när det gäller invandrade elever från fattigare länder, säger Björn Åstrand som är lektor vid Umeå universitet och som på regeringens uppdrag utrett hur skolsegregationen ska kunna minska och likvärdigheten öka.

På Skolvärldens uppdrag har Statistiska centralbyrån tagit fram statistik över vilka elever som var inskrivna i den svenska grundskolan HT 2019 och som börjat i grundskolan under de tre senaste åren (2017, 2018 eller 2019). I statistiken ingår elever med svenskt personnummer (som det finns uppgift om födelseland), totalt 405 117. Av dessa var 72 413 födda utomlands. 7 011 av dessa gick i en friskola, det vill säga knappt tio procent.

Av de som var födda i ett land med mycket högt HDI-värde (Human Development Index) var andelen friskoleelever 18 procent medan den var 5 procent bland dem som var födda i ett land med lågt HDI-värde.

Human Development Index (HDI) används för att jämföra välståndet i olika länder och är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

Skolvärldens granskning visar också bland annat:

 • Bland barn som var födda i Nordamerika var det 26 procent som gick i en friskola. Motsvarande andel bland barn födda i Afrika var 6 procent.
 • Bland barn som var födda i Afghanistan var det 2 procent som gick i en friskola. För barn födda i Eritrea var andelen 3 procent och Syrien 6 procent, medan motsvarande andel för barn födda i USA var 28 procent, Storbritannien 27 procent, Tyskland 25 procent och Indien 42 procent.

Statistiken och HDI-talen kan åtminstone till viss del förklara skillnader när det gäller föräldrars benägenhet och förmåga att välja skola åt sina barn, även om givetvis inte alla som har invandrat till Sverige från ett och samma land har samma bakgrund eller förutsättningar.

”Föräldrarnas utbildningsbakgrund sticker ut när man undersöker vilka elever som går i friskolor.”

– Det är också en väldigt stor skillnad om man från sitt hemland är van vid ett välja skola eller om den stora frågan har varit att överhuvudtaget få tillgång till skolutbildning åt sina barn. En annan viktig faktor som kan påverka andelen utrikesfödda i svensk friskola är varför man har kommit till Sverige. Är det som flykting, okvalificerad arbetskraftsinvandrare, efterfrågad specialist eller kanske som gästforskare? Och vad vet man i sådana fall om det svenska skolsystemet och dess valmöjligheter, säger Björn Åstrand.

– De som kommer hit för att arbeta som exempelvis gästforskare, läkare eller ingenjörer har ofta tidigt i processen fått information om vårt skolsystem. Dessutom har de en förmåga att fråga efter information och ställa krav. Ofta kan val av skola vara en del i rekryteringen.

Även var i Sverige familjerna bosätter sig har betydelse för deras möjlighet att välja skola åt sina barn.

– Man kan till exempel anta att de som kommer från länder med hög HDI i högre utsträckning bosätter sig där det finns arbete, och det är ofta i de större städerna. Där finns det i allmänhet dessutom både möjlighet till skolval och en skolvalskultur. Flyktingar däremot, bosätter sig ofta där de blir anvisade och det kan vara mindre orter utan skolvalsmöjligheter.

– Man kan också fundera över vilka friskolorna vänder sig till och hur de arbetar med rekrytering. Tar de till exempel fram material på flera olika främmande språk? Ett generellt mönster är att friskolor i huvudsak rekryterar elever med starkare social bakgrund. Kommunala skolor har däremot en skyldighet att erbjuda en skolplats till alla barn i kommunen. Det kan vara ytterligare en delförklaring till skillnaderna.

Det övergripande mönstret är att den svenska skolsegregationen ökar.

Björn Åstrand säger att vad som avgör vilka barn som går på vilka skolor och varför är ett understuderat område i Sverige.

– Det behövs mer forskning och en mer långsiktig och systematisk uppföljning och bevakning av skolsegregationen än vad vi har i dag. Vi saknar mycket data och har alldeles för trubbiga begrepp.

Har det någon betydelse vilka barn som går i kommunala skolor respektive friskolor?

– Ja. Vi har olika mål med den svenska skolan, till exempel att den både ska kvalificera och socialisera individerna, men också vara en demokratisk mötesplats. Om vi inte får en allsidig social sammansättning på skolorna, om inte unga medborgare från olika bakgrunder möts, lär sig att respektera, umgås och fungera tillsammans med varandra, försvagas hela samhället.

– Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Det övergripande mönstret är att den svenska skolsegregationen ökar, i stället för att minska, vilket bland annat OECD påpekat.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera
Annons
Annons
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Annons

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons