debatt_modersmal
Debatt

”Skolverket diskriminerar modersmålslärare”

Debatt Modersmålsläraren Sebüktay Kaan har anmält Skolverket till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering.

Efter att ha arbetat som modersmålslärare i flera decennier kan jag konstatera ett faktum: Skolverket diskriminerar modersmålslärare.

Diskrimineringen brer ut sig i flera områden: statusen, anställningsformerna, utvecklingsmöjligheter, löneutvecklingen och skolverkets egna satsningar på läraryrket. I skolverkets texter betraktas modersmålslärare som undantag. 

Som bekant kräver Skolverket legitimation vid tillsvidareanställning för lärare sedan 2011. Men den regeln gäller inte för modersmålslärare i den obligatoriska grundskolan. 

Målet med legitimationskravet är enligt Skolverket att öka kvaliteten i svenska skolan och höja statusen för yrket. 

Men modersmålslärare ställs vid sidan om!

Skolverkets enda krav vid anställning av modersmålslärare är hitta en ”lämplig” person som kan bedriva undervisning. Detta ger arbetsgivaren ett stort utrymme för godtyckliga beslut. Många skolor väljer eller blir ”tvungna” att välja anställa en lämplig på grund av dålig ekonomi, eftersom en olegitimerad/lämplig är billigare än legitimerad.

Inser skolverket inte att detta leder till att modersmålslärarens legitimation förlorar sitt värde och sin status? 

Regeringen har 2016 fattat beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner. Det handlar om 2 500 – 3 500 kronor i månaden. I vanligt fall är det bara legitimerade lärare som kan få lönelyft. Dock finns det ett undantag och det gäller modersmålslärare igen.  Modersmålsläraren behöver inte ha lärarlegitimation! Det räcker med att modersmålsläraren är tillsvidareanställd. Lite hårddraget kan man säga att modersmålslärarens attraktionskraft och status slängs i papperskorgen.

En tillsvidareanställd lärare som saknar legitimation kan aldrig konkurrera ut en legitimerad lärare som får skydd av sin legitimation. 

Men om det finns fem olegitimerade tillsvidareanställda modersmålslärare och fem tillsvidareanställda legitimerade modersmålslärare på en skola/enhet som fått lönelyft för fem lärare, är det – åtminstone teoretiskt- möjligt att alla de fem olegitimerade får var sitt lönelyft medan ingen legitimerad modersmålslärare får något alls. Orsak? Skolverkets legitimation ger inget skydd till modersmålslärare. 

Sveriges modersmålslärare har inte lika anställningsvillkor som andra lärargrupper. Modersmålslärare har inte lika möjligheter att öka kvaliteten i svenska skolan och höja statusen på yrket. Legitimationen ger inte samma skydd och status till modersmålsläraren som andra lärargrupper.   

Lusten och viljan till delaktighet skadas och kränks hos modersmålsläraren.

Dessutom bör vi inte glömma att det stora glappet mellan modersmålslärares och övriga lärares löner ständigt ökar.  

Till sist; Ingen modersmålslärare vill behandlas annorlunda eller diskrimineras. Precis som sina övriga kollegor vill modersmålsläraren öka läraryrkets attraktionskraft för att förbättra resultaten i skolan.

Sebüktay Kaan, modersmållärare

Sebüktay Kaan har anmält Skolverket till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering av modersmållärare

Kommentera